Innehållet publicerades under perioden

-

Historiskt första partsmöte under Parisavtalet

Tack vare den snabba ratifikationen av Parisavtalet kunde avtalet träda i kraft inför FN:s klimatmöte COP22 i Marrakech. Det gjorde att man på COP22 kunde hålla det första Partsmötet under Parisavtalet, vilket är långt tidigare än någon kunnat tro.

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon
FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon talade under Parisavtalets första partsmöte på COP22 i Marrakech Foto: UNFCC/Flickr

Sverige ratificerade avtalet den 13 oktober och var därför part i mötet, där klimatminister Isabella Lövin deltog. Att det första partsmötet kunde hållas så tidigt är mycket glädjande och visar att världens länder insett behovet av att lösa klimatfrågan tillsammans.

Under mötet talade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon som menade att anledningen till varför så många länder ställt sig bakom avtalet är för att de inser att klimatfrågan är avgörande för att länder ska kunna säkra sina nationella intressen. Han tillade också att vi nu måste omsätta alla löften till effektiva styrmedel och åtgärder.

Frankrikes president Francois Hollande hade en allvarlig ton talade på mötet och framhöll att de länder som ställt sig bakom det bindande avtalet nu har ett ansvar att leva upp till sina åtaganden. Detta får medhåll från klimatminister Isabella Lövin:

- Mötet präglas av en allvarlig och beslutsam stämning. Nu gäller det att genomföra Parisavtalet och det finns starka ekonomiska krafter som driver utvecklingen mot en fossilfri framtid, säger Isabella Lövin.