Internationell agenda för hållbar stadsutveckling är nu på plats

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson ledde Sveriges delegation vid Habitat III-konferensen som ägde rum den 17-20 oktober i Ecuadors huvudstad Quito. Habitat III är FNs toppmöte om bostäder och stadsutveckling och representanter från 167 länder kunde enhälligt anta New Urban Agenda som är FN: s 20-års strategi för bostäder och hållbar stadsutveckling.

 • Peter Eriksson syns på en skärm ovanför en sal med ett bord framme vid scenen

  Peter Eriksson leder rundabordssamtal på temat ”Integrated Strategic Planning and Management”. Han höll ett inledande tal och avslutade mötet med att sammanfatta deltagarnas inlägg och budskap.

  Foto: Hanna Edström/Regeringskansliet.

 • En paviljong i en mässlokal

  Den svenska paviljongen lade fokus på insamling av öppna data för att nå hållbarhetsmålen, främst mål 11 om hållbara städer – och visade på hur olika svenska intressenter leder arbetet för en hållbar stadsutveckling och att genomföra Agenda 2030.

  Foto: Hanna Edström/Regeringskansliet.

 • Hus med en fond av berg och minister med några människor

  Vy mot konferensens utställningsområde.

  Foto: Hanna Edström/Regeringskansliet.

Under konferensens tredje dag ledde Peter Eriksson ett rundabordssamtal om hållbar stadsutveckling, ett av konferensens sex sådana samtal på ministernivå. I sitt tal framförde han bland annat vikten av att alla dimensioner av hållbar stadsutveckling – den ekonomiska, miljömässiga och sociala – är uppfyllda. Att man åstadkommer hållbar stadsplanering genom att integrera samhällets funktioner i planeringen och göra det med ett helhetsperspektiv. Han lyfte även fram möjligheten att kunna erbjuda bra och överkomliga bostäder till alla och att involvera medborgarna brett i stadsutvecklingsprocessen.

Sverige driver jämställdhet inom stadsutveckling

Jämställdhetsperspektiv och hänsyn till kvinnors behov i stadsutvecklingen är en fråga som Sverige har arbetat för under en längre tid. Forskning visar att kvinnor använder kollektivtrafik, gång och cykel i högre utsträckning än män.

Peter Eriksson deltog även i olika seminarier som bland annat tog upp hur viktigt det är att rätten till mark är tryggad och att kvinnors rätt till mark bör öka bland annat för att skapa en hållbar stadsutveckling.

Regeringen prioriterar bostäder och hållbar stadsutveckling

I planeringen inför Habitat III har bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog ansvarat för de sakfrågor som konferensen har handlat om. Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin, är ansvarigt statsråd för själva FN-konferensen som samlade 30 000 deltagare varav ett 70-tal svenskar. Bostadsministern invigde också den svenska paviljongen som visade hur Sverige arbetar för att nå de 17 hållbarhetsmålen.

Att ta med innovationer och ett koncept för en smart stad i en hållbar stadsutveckling är en framtidsfråga. Den digitala tekniken kan bland annat underlätta för människor att i sin vardag göra fler miljövänliga val. Ny kunskap och vikten att dela med sig av befintlig kunskap är viktig för att kunna genomföra New Urban Agenda.

Agenda ger ram för stadsutveckling och globala överenskommelser

New Urban Agenda ger en global ram till hur vi bör planera, bygga, hantera, leda, bo och skapa förutsättningar för ett gott liv i städer. Den vänder sig till alla världens länder precis på samma sätt som Agenda 2030, och Parisavtalet. Därför kommer New Urban Agenda att vara viktig för att genomföra och följa upp dessa internationella överenskommelser.

Habitat III-konferensens fokus är mycket aktuellt då allt högre andel av världens befolkning bor i städer. Idag handlar det om mer än 50 procent och denna siffra beräknas stiga till ca 66 procent till år 2050. I Sverige bor 85 procent av befolkningen i tätorter med minst 200 invånare.

Habitat III var den tredje konferensen med fokus på bostäder, byggande och stadsutveckling. De två tidigare har hållits med 20 års mellanrum 1976 i Vancouver, Kanada, och 1996 i Istanbul, Turkiet.

Den stora utmaningen ligger nu i hur New urban Agenda ska genomföras. Resan till en hållbar stadsutveckling har startat!