Intervju med Isabella Lövin från COP22

Isabella Lövin leder den svenska delegationen under FN:s klimatmöte COP22 i Marocko. En stor del av mötet har handlat om Parisavtalets genomförande och Isabella Lövin hoppas att mötet ska ge en tydlig väg framåt i klimatarbetet.