Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Intervju miljöminister Karolina Skog från COP22 i Marrakech

Miljöminister Karolina Skog besökte FN:s klimatmöte COP22 i Marrakech. Där deltog hon i flera paneldiskussioner om hur städer påverkas av det förändrat klimat och vilken roll städerna har i klimatarbetet.