Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin i paneldiskussion om havets koppling till klimatfrågan

Isabella Lövin medverkade under måndagen i ett sidoevent under FN:s klimatmöte COP22 om havens roll för klimatet. Övriga paneldeltagare var Palaus president Tommy Remengesau Jr. och Marockos miljöminister Hakima El Haite.

Isabella Lövin
Isabella Lövin i paneldiskussion under eventet For the Oceans under COP22-mötet i Marrakech. Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Lövin lyfte under panelen upp den viktiga roll sambandet mellan klimat och hav kommer spela under den FN-konferens om havsfrågor som Sverige och Fiji är värdar för i New York nästa år. Kopplingen mellan klimat- och havsfrågorna ingår i delmål 3 av Agenda 2030:s havsmål SDG 14, och kommer bland annat behandlas i en av konferensens sju partnerskapsdialoger.

Under eventet lanserades också den andra deklarationen för Because the Ocean. Sverige var ett av de första länderna som vid COP21 i Paris anslöt sig till den första deklarationen.

Klimatfrågan är nära sammankopplad med havsfrågor. Haven tar upp stora mängder av den koldioxid som orsakar klimatförändringar. Klimatförändringar leder till havsförsurning och uppvärmning av haven som sammantaget innebär stora förändringar av den marina miljön, och i förlängningen också på mänsklig försörjning och hälsa.