Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin och sex tidigare miljöministrar högtidlighöll ikraftträdande av Parisavtalet

Den 7 november bjöd Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, in till ett högtidlighållande av ikraftträdandet av klimatavtalet från Paris.

 • Ministrar gruppfoto

  Isabella Lövin och sex tidigare miljöministrar högtidlighöll ikraftträdande av Parisavtalet. På bilden från vänster: Olof Johansson, Andreas Carlgren, Åsa Romson, Isabella Lövin, Lena Ek, Birgitta Dahl, Lena Sommestad.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Isabella Lövin

  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, vid högtidlighållande av ikraftträdandet av klimatavtalet från Paris.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Paneldiskussion

  Paneldiskussion: Johan Rockström, professor miljövetenskap Stockholm Resilience Centre; Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv; Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande (M) Växjö; Johanna Sandahl, ordförande Svenska Naturskyddsföreningen.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Publikbild

  Högtidlighållande av ikraftträdandet av klimatavtalet från Paris. På bilden från vänster: Åsa Romson, Lena Ek, Andreas Carlgren, Lena Sommestad, Isabella Lövin, Birgitta Dahl, Olof Johansson.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

På högtidlighållandet den 7 november samlades tidigare miljöministrar, ledamöter i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott och representanter för civilsamhället, näringslivet, akademin och kommuner samt en rad före detta och nu aktiva klimatförhandlare.

Klimatavtalet är resultatet av drygt två årtionden av internationella klimatförhandlingar. Med Klimatkonventionen i grunden och Kyotoprotokollet på vägen finns nu Parisavtalet som ska vägleda klimatarbete och samarbete i världens länder.

Den 4 november trädde Parisavtalet ikraft och på måndagen hade totalt 100 parter som står för nästan 70 procent av världens utsläpp ratificerat avtalet. Sverige ratificerade avtalet den 13 oktober, vilket innebär att vi blir part 30 dagar senare, den 12 november.

Isabella Lövin inledde seminariet med att lyfta fram Parisavtalet som ett resultat av det gemensamma arbete som gjorts under årens lopp för att hejda de globala klimatförändringarna. Lövin tackade både de tidigare miljöministrarna, alla tjänstepersoners och experters viktiga insatser genom åren, och skickade en särskild hälsning till den svenska delegationen som redan är på plats vid klimatmötet i Marrakech.

- Det är ett privilegium att som minister för utvecklingssamarbete och klimat kunna representera Sverige i klimatförhandlingarna. Jag hoppas att när vi samlas igen, säg om tio år, kan vi konstatera att vi brutit utsläppskurvan och höjt ambitionen, för att leverera på Parisavtalets målsättningar, sa Isabella Lövin under högtidlighållandet.

Samarbete och engagemang

Det första samtalet undet evenemanget bestod av tidigare miljöministrar som gav sina reflektioner kring arbetet med klimatförhandlingarna. I panelen ingick Lena Sommestad, Andreas Carlgren, Lena Ek och Åsa Romson, som alla bidragit aktivt i arbetet med att få ett bindande klimatavtal.

Ministrarna delade med sig av utvalda händelser från sina respektive ämbetsperioder, exempelvis från Sveriges tid som ordförandeland i EU under COP15 i Köpenhamn. Panelen var enig om att framsteg bygger på de informella ministerdialogerna, diplomatin och de personliga relationerna som byggts upp med ministrar runtom världen. Flera av de tidigare ministrarna framhöll värdet av en ömsesidig respekt för varandra och vikten av möjlighet till utveckling. Vikten av ett gott samarbete mellan rika och fattiga länder lyftes även det fram som en nyckel till framgång.

Klimatambassadör Lars Ronnås presenterade Parisavtalets byggstenar och redogjorde för de viktigaste delarna.

Den andra panelen presenterade sina perspektiv från akademin, näringslivet, civilsamhället och kommuner. I panelen ingick Johan Rockström, Stockholm Resilience Center; Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv; Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen och Bo Frank, Växjö kommun. Bland annat pekades på en mycket stor ökning av näringslivets engagemang i Paris jämfört med Köpenhamn. Kommunernas ambitioner visar sig också ofta gå längre än vad som utlovats på statlig nivå. Från forskningen framhölls krav om en halvering av de globala utsläppen vart tionde år, och civilsamhället ser sin fortsatta roll som blåslampa, men också för att ge inspiration och motivation.

Även de tidigare miljöministrarna Birgitta Dahl och Olof Johansson gav några ord på vägen om arbetet som ledde till FN:s mellanstatliga panel för klimatförändring IPCC och klimatkonventionen vid Riokonferensen 1992. Birgitta Dahl pläderade också för försiktighetsprincipen och om behovet av tuffa mål.

Klimatmöte i Marrakech, COP22

Klimatkonventionens tjugoandra partsmöte, COP22, inleddes i Marrakech måndagen den 7 november. Den 15 november, under den andra veckan i Marrakech, öppnas det första partsmötet under Parisavtalet, CMA1. Vid det första partsmötet i Marrakech träffas länder som har gemensamma, långsiktiga mål. Sverige strävar efter att säkra en gemensam hög ambitionsnivå i det fortsatta arbetet. COP är en förkortning av Conference of the Parties, det vill säga partskonferenser på svenska.