Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Karolina Skog deltog i seminarium om Arktis roll för klimatet och miljön

Publicerad

Den 25 november medverkade miljöminister Karolina Skog i ett seminarium om Arktis roll för klimatet och miljön. På seminariet presenterades den nya forskningsrapporten Arctic Resilience Report, som visar att såväl miljömässiga som sociala förändringar sker snabbare än någonsin i Arktis, och att de accelererar.

 • Karolina Skog

  Den 25 november deltog miljöminister Karolina Skog i seminariet What's at stake in the Arctic?

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Publikbild

  Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, var moderator för seminariet What's at stake in the Arctic?, som hölls i Stockholm den 25 november.

  Foto: Regeringskansliet

 • Panel Karolina Skog och Lars Ronnås

  Miljöminister Karolina Skog och klimatambassadör Lars Ronnås medverkade i en paneldiskussion vid seminariet What's at stake in the Arctic?.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Johan Rockström

  Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, är en av de co-chairs som lett arbetet med rapporten Arctic Resilience Report.

  Foto: Regeringskansliet

Forskningsrapporten lyfter fram ett helhetsperspektiv på Arktis. Klimatförändringarna sker snabbare och drabbar hårdare i Arktis än på andra platser på jorden. Ekosystemen är hårt ansatta och vetenskapen visar att det är mänsklig aktivitet som är huvudorsaken. Fokus för rapporten ligger på samspelet mellan olika drivkrafter som kan leda till att samhällen och ekosystem slås ut eller helt ändrar karaktär.

Miljöminister Karolina Skog inledde seminariet med att tala om Sveriges roll i Arktis, och hon beskrev hur Sverige i Arktiska rådet länge drivit frågan om åtgärder för att minska utsläppen av sot, som i hög grad bidrar till den snabba uppvärmningen i Arktis. Karolina Skog talade även om Arktis som väckarklockan för världen när det gäller klimatförändringar. Den senaste veckan har forskare visat att det finns platser i Arktis med en temperatur över 20 grader högre än normalt. 

Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, betonade på seminariet att två graders global uppvärmning inte är ett mål utan en gräns om Arktis ska kunna stå emot de stora förändringar som forskare nu visar på.

- Rapporten som presenterats idag ger oss viktiga verktyg för att öka kunskapen om vad som händer med ekosystemen och med våra samhällen när temperaturen ökar. Jag uppskattar rapportens pedagogiska upplägg. Det är dags att vi blir konkreta i våra handlingar. Vi vet tillräckligt mycket för att agera, sa miljöminister Karolina Skog vid seminariet.

Seminariet den 25 november arrangerades av Miljö- och energidepartementet i samarbete med Stockholm Environment Institute.

Om Arctic Resilicence Report

Forskningsrapporten Arctic Resilicence Report beskriver det arktiska områdets möjlighet till återhämtning och motståndskraft mot de accelererande förändringar som påvisats i området under de senaste decennierna. Rapporten visar hur vi kan öka kunskapsnivån om hur förändringarna påverkar människor och ekosystem samt hur vi kan stärka människornas, naturens och miljöns förmåga att hantera förändringar i miljön och klimatet. Rapporten visar också att uppvärmningen och förändringarna i Arktis blir alltmer extrema. Arktis funktion som planetens kylskåp gör att förändringarna kommer att påverka klimatet och ekosystemen negativt även på global nivå.

Sverige initierade projektet ”Arctic Resilience Assessment” inför sitt ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013. En första delrapport presenterades 2013. Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute, leder arbetet från svensk sida tillsammans med Johan Rockström, Stockholm Resilience Center. Sedan 2014 ansvarar Sverige för projektet gemensamt med USA. Arbetet ska presenteras slutligt vid Arktiska rådets utrikesministermöte i Fairbanks i maj 2017.