Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Miljöministern och konsumentministern i samtal med branschen om information om drivmedels miljöpåverkan

Publicerad

Regeringen vill se över möjligheten att göra information om drivmedels miljöpåverkan obligatorisk. Miljöminister Karolina Skog och konsumentminister Per Bolund bjöd in företrädare för branschen och konsumentrörelsen för att gemensamt diskutera hur informationen skulle kunna se ut och vilka faktorer som bör vara med.

Statsråden Bolund och Skog sitter med mötesdeltagare vid ett bord
Konsumentminister Per Bolund och miljöminister Karolina Skog stod värdar för mötet som ägde rum på Finansdepartementet. Till höger syns Dag Sjöholm, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Catrin Arhusiander/Regeringskansliet

Det finns ett växande intresse av att veta hur de varor vi köper påverkar miljön och klimatet. Medan energimärkning är obligatorisk enligt lag för till exempel vitvaror finns det ännu inga krav på redovisning av klimat- eller miljöpåverkan av drivmedel. Regeringen vill göra det lättare för konsumenter att agera hållbart och har inlett ett arbete med att göra information om drivmedels miljöpåverkan obligatorisk.

- Genom att informera om drivmedels miljöpåverkan underlättar vi för konsumenter att göra miljöanpassade val direkt vid pumpen. Samtidigt kan obligatorisk miljöinformation synliggöra de ansträngningar som redan görs av drivmedelsleverantörer och sporra fler till att förbättra sitt hållbarhetsarbete, säger konsumentminister Per Bolund.

Initiativet är en del i regeringens arbete med att ställa om till fossilfria transporter och resor. För att uppnå målet om fossilfria transporter krävs åtgärder på flera plan.

- Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp och här finns en stor potential för utsläppsminskningar. Under samtalet med aktörerna har vi fått höra flera idéer om hur en förbättrad konsumentinformation kan bidra till omställningen av transportsektorn. Jag är glad över det engagemang som branschen visar för att göra det lättare för konsumenter att göra hållbara val, säger miljöminister Karolina Skog.

På Miljö- och energidepartementet har en utredning nu börjat analysera hur ett system med obligatorisk information om drivmedels miljöpåverkan kan se ut. Regeringen kommer att ha en nära dialog med branschens aktörer och miljö- och konsumentorganisationerna i det fortsatta arbetet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.