Innehållet publicerades under perioden

-

Ministrar diskuterar avskaffande av roamingavgifter

Slutförhandlingar förs om att avskaffa roamingavgifterna till 2017. Ministrar i EU med ansvar för telekomfrågor ska på möte i Bryssel den 2 december försöka enas om en kompromiss inför förhandlingar med Europaparlamentet. Vidare diskuterar ministrarna förbättrad elektronisk uppkoppling i Europa och kommissionens förslag om en snabb utbyggnad av 5G.

År 2015 beslutade rådet och Europaparlamentet att avskaffa roamingavgifter senast i juni 2017. Slutförhandlingarna pågår inför avskaffandet och ministrarna ska ta ställning till ett kompromissförslag om en stegvis sänkning av roamingavgifterna i grossistledet.

Regeringen och flera andra medlemsländer har drivit på för lägre grossistavgifter i grossistledet - något som skulle gynna Sverige med flera länder med låga priser, högdataanvändning och många konsumenter som reser till andra delar av Europa.

Snabb utbyggnad av 5G

Vidare diskuterar rådet ett förslag om förbättrad elektronisk uppkoppling i Europa. Kommissionen föreslår en snabb utbyggnad av 5G i Europa. Till exempel ska alla tätorter och större vägar ha kontinuerlig 5G–täckning år 2025. Alla hushåll på landsbygd och i städer ska ha höghastighetsinternet år 2025.

Bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson representerar Sverige vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning TTE

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)