Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Möte mellan Sveriges statsminister, Stefan Löfven, och Tjeckiens premiärminister, Bohuslav Sobotka

Publicerad

Vid mötet betonade både statsministern och premiärministern vikten av ett effektivt EU-samarbete. Sverige och Tjeckien arbetar för ett väl fungerande EU, vilket fortsatt är den bästa garanten för stabilitet, välstånd, ekonomisk och social konvergens och säkerhet i Europa. För att detta ska uppnås måste EU-medborgarnas förväntningar infrias och deras frågeställningar stå i fokus för de gemensamma insatserna. Det faktum att Storbritannien avser lämna unionen gör samarbetet än viktigare – både på bilateral och EU-nivå.

Statsminister Stefan Löfven och Tjeckiens premiärminister Bohuslav Sobotka.
Statsminister Stefan Löfven och Tjeckiens premiärminister Bohuslav Sobotka i Rosenbad. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsministern och premiärministern enades om att stärka de båda ländernas partnerskap på ett antal viktiga områden:

- För att främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen kom man överens om att stärka det strategiska tänkandet, visa prov på ledarskap och aktivt verka för en inre marknad där jämlikhet, arbetstillfällen och tillväxt skapas. Konkreta och ambitiösa lagförslag krävs för att stärka den inre marknaden, i synnerhet den digitala inre marknaden.

- Statsministern och premiärministern delade vidare uppfattningen att öppen och fri handel, i kombination med strukturreformer och starka offentliga finanser, är av avgörande betydelse för sysselsättningen och tillväxten i Europa. Större ansträngningar kommer att göras för att säkerställa en öppen och progressiv handelspolitik inom EU, utan protektionism och handelshinder.

- Sociala och ekonomiska framsteg måste gå hand i hand för att största möjliga resultat ska uppnås. EU-agendans sociala dimension, inklusive utformningen av en social pelare inom EU, är med tanke på detta av stor betydelse för det långsiktiga välståndet och för att skapa arbete och tillväxt för alla. Ledarna enades i detta sammanhang om att tillsammans arbeta för att det toppmöte som hålls i Sverige om dessa frågor under 2017 ska bli en framgång.

- Man var överens om att insatser för att förbättra ungdomars situation i EU särskilt förtjänar att lyftas fram.

- Statsministern och premiärministern delade vidare uppfattningen att EU:s utvidgningsprocess även fortsättningsvis är ett kraftfullt verktyg när det gäller att driva på reformer för demokratisk och ekonomisk utveckling.

- Sverige och Tjeckien kommer, i egenskap av grundare av det östliga partnerskapet, att fortsätta att verka för partnerskapets fortsatta utveckling.

Sverige och Tjeckien kommer med utgångspunkt i de prioriteringar som anges ovan att fortsätta arbetet inom ramen för ett nära och långsiktigt partnerskap.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.