Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Regeringen bjöd in till erfarenhetsutbyte av jämställdhetsintegrering i myndigheter

Publicerad

Foto av de generaldirektörer som företräder myndigheter i JiM-programmet, tillsammans med jämställdhetsminister Åsa Regnér, 2016.
Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 58 myndigheter och en organisation. Här i möte med jämställdhetsminister Åsa Regnér i november 2016. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Torsdagen den 17 november bjöd jämställdhetsminister Åsa Regnér in de nästan 60 myndighetschefer vars verksamheter deltar i utvecklingsprogrammet JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter). Syftet var att lyssna in hur arbetet fortgår och dela erfarenheter med varandra.

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) ska stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet startade 2013 och omfattar idag 59 myndigheter och en organisation. Samtliga har tagit fram planer där de identifierar vad myndigheten behöver arbeta med för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen och redovisar på vilket sätt arbetet med jämställdhet ska integreras i den ordinarie verksamheten.

- Det är viktigare än någonsin att komma ihåg de framsteg vi gjort på jämställdhetsområdet i Sverige. Det visar att det går att göra skillnad. Men fortfarande brottas vi med stora utmaningar, allt ifrån pojkars sämre skolresultat till våld i nära relationer, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen var på mötet tydlig med sina förväntningar på konkreta resultat från myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Förändringen ska vara mätbar och bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

- JiM får inte bli ännu en satsning – ett tillfälligt projekt där verksamheten fortsätter precis som tidigare när projektet väl är slut. Jämställdhetsintegrering innebär ett omfattande förändringsarbete som är just integrerat i det löpande arbetet, inte en sidovagn, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Just detta hade Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen, tagit fasta på när han dragit lärdomar av deras arbete på området.

- Våra analyser visar att vi hänvisar män till industrijobb och kvinnor till vård och omsorg i hög utsträckning. Vi vill kunna locka kvinnor till traditionellt manliga yrken också, och tvärtom. Vi behöver bryta den könsstereotypa yrkesuppdelningen, sa Clas Olsson.

- För att lyckas måste fokusera rejält och ställa krav på reella aktiviteter och resultat. Det här är ett gediget och strukturellt arbete som får ta tid, men bättre det än att det blir ett sidoprojekt som man bara hoppas ska få spridning i organisationen, sa Clas Olsson.

Regeringen menar att en förutsättning för att uppnå resultat på jämställdhetsområdet är ett aktivt ägarskap i alla led, från myndighetschef och ledningsgrupp till avdelningschefer och de som genomför förändringarna i praktiken.

- Det handlar om att göra jämställdhet till allas angelägenhet och till en lednings- och styrningsfråga som finns med i verksamhetsplanen. Det krävs tydliga mandat, det krävs uppföljning och det krävs mod och beslutsamhet, sa jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.