Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens insatser inom området naturvetenskap, ett av de ämnesområden som mäts i TIMSS, TIMSS Advanced och PISA

Publicerad

Här presenteras ett urval av de investeringar som regeringen gör inom ämnesområdet naturvetenskap, ett av de ämnesområden som mäts i kunskapsmätningarna TIMSS, TIMSS Advanced och PISA.

Förtydligad läroplan för förskoleklass och fritidshem (förskoleklass och fritidshem)

För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan har två särskilda avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen införts i respektive läroplan. Det centrala innehållet i förskoleklassens avsnitt i läroplanerna är uppdelat bland annat i natur, teknik och samhälle. Undervisningen i förskoleklass ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle, genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

NT-satsningen och nationella skolutvecklingsprogram (alla skolformer)

För att öka elevernas måluppfyllelse och intresse för vidare studier inom naturvetenskap och teknik (NT) har Skolverket mellan 2012–2016 haft regeringens uppdrag att planera och genomföra systematiska utvecklings­insatser inom ämnesområdena. Även förskolan är en del av NT-satsningen. Naturvetenskap och teknik kommer att vara en del av de nationella skolutvecklingsprogrammen från och med 2017.

En stadieindelad timplan i grundskolan

En departementspromemoria har tagits fram inom Utbildningsdepartementet och remitterats, En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Regeringen har aviserat i BP17 ett förslag om att låg-, mellan- och högstadiet återinförs och regleras i skollagen samt att timplanen för grundskolan stadieindelas för att bland annat säkerställa att alla elever får den garanterade undervisningstid de har rätt till i grundskolan, exempelvis i NO-ämnena.