Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Städer avgörande för att lösa klimatutmaningen

Miljöminister Karolina Skog deltog under ett par fullspäckade dagar på klimatmötet COP22 i Marrakech. Precis som under tidigare möten pågår ett myller av seminarier, lanseringar och bilaterala möten vid sidan av förhandlingarna. Karolina Skogs program fokuserade på stadsutveckling och på kommuners och regioners roll i att förverkliga Parisavtalet samt hur stater kan stötta det lokala arbetet, och hon deltog i en rad seminarier på dessa teman.

 • Miljöminister Karoina Skog

  Dålig luft är det största och mest akuta miljöproblemet vi har, sa Karolina Skog på ett seminarium om klimat och hälsa.

  Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

 • Miljöminister Karolina Skog

  Min vision som stadsutvecklingsminister är hållbara städer för alla, och för att nå dit behöver vi tackla flera utmaningar samtidigt, sa Karolina Skog på UN-Habitats seminarium.

  Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

 • Miljöminister Karolina Skog

  Karolina Skog på OECDs seminarium: ”Vi politiker behöver sätta mål för städernas utveckling och se till att styra investeringsströmmar i en hållbar riktning”.

  Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Vid ett seminarium arrangerat av UN-Habitat diskuterades städers roll för att katalysera klimatarbete. Klimatavtalet från Paris och det globala hållbarhetsmålet nr 11, om uthålliga och hållbara städer och samhällen, var en röd tråd i samtalet.

- Social inkludering, jämställdhet och tillgång till bra kollektivtrafik är nycklar i arbetet med stadsutveckling. Min vision som stadsutvecklingsminister är hållbara städer för alla, och för att nå dit behöver vi tackla flera utmaningar samtidigt, sa Karolina Skog på seminariet.

Karolina Skog poängterade att städer har ett stort ansvar i klimatomställningen, och att regeringar och stater måste stötta deras arbete med politiska visioner och finansiering. Städerna har nu möjlighet att visa ledarskap i att ställa om till hållbara samhällen världen över.

- Jag sätter stort hopp till att den starka vilja som vi ser hos städer och företag världen över kommer bära klimatarbetet framåt, sa Karolina Skog.

Nytt initiativ ska få städer och regioner att lära tillsammans

Under ett evenemang om initiativet "Under2 MOU", som samlar 165 städer och regioner med över en miljard invånare, meddelade miljöministern att Sverige ger sitt stöd till initiativet. Hittills har en svensk aktör anslutit sig – Region Jämtland Härjedalen. Nu vill miljöministern väcka intresse för initiativet i fler svenska städer och regioner.

- Det finns mycket att lära av varandra när vi utvecklar och ställer om våra städer. Regeringen har startat flera viktiga nationella processer, inte minst de strategiska samverkansprogrammen och initiativet Fossilfritt Sverige. Jag ser att svenska aktörer kan bidra med sin kunskap globalt i än större utsträckning än tidigare, och initiativet Under2 MOU är ett bra exempel, sa miljöminister Karolina Skog.

Hälsoperspektiv behövs i klimatarbetet

Miljöminister Karolina Skog deltog även i ett seminarium om klimat och hälsa som anordnades av WHO. Klimatförändringarna innebär både nya och förvärrade hälsorisker. Spridningen av sjukdomar väntas öka i takt med att de globala utsläppen av koldioxid ökar. Även farliga luftföroreningar ökar i takt med koldioxidutsläppen. Enligt WHO dör 6,5 miljoner människor varje år på grund av luftföroreningar redan nu.

- Från och med nu måste allt vi gör vara kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Om vi ska nå mål nummer 3 om hälsa måste vi jobba med alla sektorer, inte bara hälsosektorn, sa Dr Diarmid Campbell-Lendrum från WHO.

- Vi måste se till att de klimatinsatser vi gör också är bra för luften vi andas. Om vi till exempel bränner biomassa på fel sätt kan det ge kraftigt försämrad luftkvalitet. Det måste undvikas till varje pris - dålig luft är det största och mest akuta miljöproblemet vi har, sa miljöminister Karolina Skog.

Mål för stadsutveckling behövs

Världens samhällen behöver bli fossilfria, hur kan städer visa vägen dit? Det var frågeställningen på ett seminarium som OECD anordnade tillsammans med Japan. Forskare, regionföreträdare och ministrar deltog för att dela med sig av sina erfarenheter.

- Under de kommande 35 åren ska vi bygga städer för 3,5 miljarder människor. Det ställer enorma krav på infrastruktur. Från politikens håll behöver vi sätta mål för städernas utveckling och se till att styra investeringsströmmar i en hållbar riktning. Detta är något jag kommer ägna mig åt hemma i Sverige under det kommande året, sa miljöminister Karolina Skog.

Det finns ett stort intresse för det svenska klimatarbetet på nationell och lokal nivå från andra länder och från internationella organ. Sverige och svenska städer lyftes fram som förebilder vid flera tillfällen under klimattoppmötet i Marrakech.