Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Svenskt deltagande på finsk arméövning

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den finska militärövningen Northern 16 den 24 november. I övningen deltar också ett svenskt artilleriförband. Under besöket mötte Peter Hultqvist sin finske kollega Jussi Niinistö.

Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö under övningen i Rovaniemi
Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö på övningsfältet Rovajärvi utanför Rovaniemi. Foto: Finlands försvarsmakt

Det finsk-svenska försvarssamarbetet är omfattande och inkluderar samtliga stridskrafter. Samarbetet syftar till att utveckla försvarsmakternas krigsduglighet.

Under övningen på övningsfältet Rovajärvi utanför Rovaniemi deltar totalt 4 000 soldater och bland dessa också ett svensk förband från artilleriregementet A 9 i Boden.

Målsättningen med Finlands och Sveriges bilaterala samarbete under övningen är att utveckla truppernas samarbetsförmåga.

- Gemensamma övningar sänder tydliga säkerhetspolitiska signaler och vittnar om omfattningen av vårt försvarssamarbete. Det utgör också ett led i att höja vår militära förmåga, säger Peter Hultqvist.