Innehållet publicerades under perioden

-

Ungas fritid – tema för det Ungdomspolitiska rådet

Den här veckan träffade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, som ansvarar för ungdomspolitiken inom regeringen, det Ungdomspolitiska rådet. Detta var första gången rådet samlades sedan Anna Ekström tillträdde som minister. Temat för detta möte var ungas fritid.

Anna Ekström och deltagare i mötet
Anna Ekström i möte med det Ungdomspolitiska rådet. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Rådet samlar företrädare för olika ungdomsorganisationer och är ett forum för dialog mellan regeringen och det unga civilsamhället. Även representanter för myndigheter och forskarsamhället deltar i rådet. Det är ett av de cirka 50 fasta forum för samråd med det civila samhällets organisationer som Regeringskansliet har. Ungdomspolitiska rådet representerar en mångfald av organisationer så som solidaritetsorganisationer, religiösa organisationer, politiska organisationer och organisationer för unga med funktionsnedsättning. Rådet träffas 2-4 gånger per år.

En viktig del av ungdomspolitiken är regeringens dialog med ungdomar. Syftet med rådet är att regeringen ska få bidrag till sin omvärldsanalys på det ungdomspolitiska området och förankra förslag inom ungdomspolitiken med representanter för politikens målgrupp.

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att kartlägga den öppna fritidsverksamheten. På mötet presenterade myndigheten sin kartläggning. Den visar bland annat att det är en liten andel unga i åldern 16‒25 år som besöker öppen fritidsverksamhet. Antalet fritidsgårdar minskar och antalet ungdomens hus ökar något.

Deltagarna i det Ungdomspolitiska rådet fick chansen att diskutera rapporten. Bland annat diskuterade de hur tillgänglighet och deltagande i den öppna fritidsverksamheten kan främjas generellt. Mötet avslutades med att deltagarna fick presentera sina förslag om ungas fritid till Anna Ekström.

– Ungdomspolitiska rådet är en viktig samtalspartner för regeringen. Jag tar med mig många kloka inspel från mötet om hur villkoren för ungas fritid kan förbättras, säger Anna Ekström.