Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Ungdomspolitik och kultur i fokus på EU-möte

Publicerad

Ministrar i EU med ansvar för utbildning, ungdom, kultur och idrott möttes i Bryssel den 21-22 november. Frågor på dagordningen var bland annat europeisk ungdomspolitik, kulturens roll i EU:s utrikes relationer och ett Europaår för kulturarv 2018.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyfts¬minister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister vid rådsmötet i Bryssel 21 november 2016
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samtal med Frankrikes kulturminister Audrey Azoulay före rådsmötet. Även gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltog i mötet i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Den första mötesdagen ägnade EU:s utbildningsministrar bland annat åt att diskutera europeiska ungdomar och hur de mer kan inkluderas i utvecklingen av EU.

Diskussionen fördes mot bakgrund av de stora utmaningar som EU står inför såsom polarisering och brexit och att forskningen varnar för att dagens unga är den första generationen på 80 år som har sämre livsvillkor än sina föräldrar.

- Jag övertygad om unga framför allt behöver tillgång till utbildning, arbete och bostad. Det är viktigt att fortsätta att göra framsteg på de här områdena för att vinna ungas förtroende, sade Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister vid mötet.

Rådet antog en rekommendation om en kompetensgaranti som ska ge möjlighet till kompetenshöjning för dem som inte uppnått gymnasieutbildning.

Kulturens betydelse för EU:s utrikesrelationer

Kulturministrarna i sin tur diskuterade internationella kulturella förbindelser. Sverige betonade bland annat vikten av öppenhet och dialog i dagens oroliga värld.

- Kulturen och kulturens betydelse för att främja yttrandefrihet och demokratisk utveckling är viktigare än någonsin, sade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid mötet.

Kulturministrarna enades om ett Europaår för kulturarv 2018 inför förhandlingar med Europaparlamentet om ett slutligt beslut.

Slutligen gav kommissionen en lägesrapport om revideringen av direktivet om audiovisuella tjänster, AV-direktivet.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyfts­minister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister representerade Sverige vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Rådets uppföljning av mötet