Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Årets sista rådsmöte – miljörådet

Publicerad

EU:s miljöministrar möts i Bryssel den 19 december. Då ska de behandla kemikaliehanteringen i EU och få information om översynen av EU:s utsläppshandelssystem, ETS. Miljöminister Karolina Skog och statssekreterare Eva Svedling representerar Sverige vid mötet.

Miljöminister Karolina Skog deltar i rådsmöte 19 december 2016
Miljöminister Karolina Skog diskuterar kemikaliehanteringen i EU på rådsmötet i Bryssel 19 december 2016. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I slutsatserna om kemikalier förväntas miljöministrarna uppmana kommissionen att agera när det gäller åtaganden inom EU:s miljöhandlingsprogram. Redan 2015 skulle kommissionen vidtagit åtgärder för hormonstörande ämnen och nanomaterial.

Sverige förväntas välkomna slutsatserna och har i förhandlingarna fått gehör för flera förslag, bland annat att sätta fokus på kemikalier och särskilt utsatta grupper såsom barn.

Översynen av utsläppshandelssystemet

Det slovakiska ordförandeskapet kommer att informera rådet om arbetet med att se över EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Ministrarna väntas diskutera åtgärder för att stärka utsläppshandelssystemet.

Regeringen anser att ett väl fungerande utsläppshandelssystem och en stärkt prissignal är av största vikt för att EU ska kunna uppfylla utsläppsmålen och Parisavtalet.

Europeiska rådet enades 2014 om att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2030. Det ska ske genom att EU minskar utsläppen med 43 procent till 2030 inom utsläppshandelssystemet och minskar utsläppen med 30 procent till 2030 inom den icke-handlande sektorn.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)