Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Den humanitära katastrofen i Aleppo dominerade EU-ledarnas möte

Publicerad

Kriget i Syrien och den fruktansvärda humanitära situationen i staden Aleppo blev en huvudfråga när EU:s 28 stats- och regeringschefer möttes i Bryssel 15 december. Europeiska rådet beslutade att öka påtryckningarna för att få igenom evakuering av civila och skydd av sjukhus och ambulanser. EU-ledarna enades även om ett avtal som ska möjliggöra för Nederländerna att godkänna unionens handelsavtal med Ukraina. Även migration, försvar, ekonomiska och sociala frågor samt de framtida förhandlingarna med Storbritannien diskuterades.

Stefan Löfven och journalister
- Vi måste göra allt vi kan för att rädda liv och verka för humanitärt tillträde till alla områden i Syrien, sade statsminister Stefan Löfven, efter Europeiska rådets möte den 15 december. Syrien och i synnerhet den fruktansvärda humanitära situationen i staden Aleppo var Europeiska rådets prioriterade fråga på mötet. EU-ledarna fördömde anfallen i Aleppo och uppmanade Syrien, Ryssland och andra inblandade att öppna för evakuering av civilbefolkningen i östra Aleppo. Foto: Sveriges EU-representation

Syrien

EU:s stats- och regeringschefer fördömde i ett gemensamt uttalande de fortsatta anfallen mot Aleppo utförda av den syriska regimen och dess allierade, i synnerhet Ryssland och Iran. Uttalandet uppmanar bland annat Syrien, Ryssland och andra inblandade att tillåta evakuering av östra Aleppos invånare, att erbjuda omedelbar och villkorslös hjälp och skydd för alla invånare i östra Aleppo samt skydd för all medicinsk personal och alla medicinska anläggningar i hela landet.

- Vi måste göra allt vi kan för att rädda liv och verka för humanitärt tillträde till alla områden i Syrien, säger statsminister Stefan Löfven.

Ukraina

EU-ledarna enades om ett avtal som ska se till att Nederländerna kan skriva under EU:s samarbetsavtal med Ukraina. Uttalandet bekräftar vad avtalet inte handlar om; exempelvis att inte innebär att Ukraina blir ett kandidatland eller att EU-länderna ska ge landet militärt stöd.

Migration

Stats- och regeringscheferna bekräftade att de fortfarande står bakom EU:s flyktingöverenskommelse med Turkiet. Vidare välkomnade de migrationspakterna med fem afrikanska länder som ska minska antalet migranter som tar sig till Europa. Fler liknande samarbeten kan komma i fråga med andra länder. Medlemsländernas migrationsministrar uppmanas att nå enighet om en ny asylpolitik senast i juni 2017.

Säkerhet och försvar

Stats- och regeringscheferna enades även om att EU ska ta ett större ansvar för sin säkerhet. Det innebär bland annat att de vill se mer samarbeten om försvarsmateriel och en årlig översyn av försvaret i medlemsländerna.

Ekonomiska och sociala frågor

Slutsatserna välkomnar förlängningen av investeringsfonden EFSI och det fortsätta arbetet med att röja hinder på den gemensam inre marknaden. EU:s ungdomsgaranti bör förlängas och bankunionen fullbordas.

Brexit

När Storbritannien lämnat in utträdesansökan ska Europeiska rådet anta riktlinjer och ståndpunkter inför förhandlingarna. Dessa ska regelbundet behandlas och uppdateras. Michel Barnier bekräftas som EU:s huvudförhandlare.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om Europeiska rådets möte

Om Europeiska rådet