Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Digitalisering och hälsa - seminarium om patientnytta och integritet

Publicerad Uppdaterad

"Digitalisering och hälsa - Hur förenas patientnytta och integritet" var temat på det seminarium som 7 december anordnades i samarbete mellan regeringens innovationsråd, Vinnova, Medtech och Socialdepartementet.

Ladda ner:

Den digitala utvecklingen skapar allt fler vägar till nya behandlingsmetoder, vilket i sin tur reser frågor om integriet i förhållande till patientnytta.

Seminariet ställde bland annat frågan hur ett regelverk kan se ut som hindrar missbruk av datas samtidigt som möjligheter skapas för att utveckla nya lösningar till nytta för patienter och hälso- och sjukvården.

Från Socialdepartementet medverkade Morgan Eklund, politiskt sakkunnig hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Programmet i korthet:
Moderator: Jennie Nordborg, direktör och avdelningschef hälsa, Vinnova

 

Välkommen och inledning

Wille Birksten, huvudsekreterare Nationella innovationsrådet Charlotte Brogren, Generaldirektör Vinnova Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech

Jämlik vård och (e-)hälsa Regeringens insatser för att tillvara digitaliseringens möjligheter i hälso- och sjukvården
Morgan Eklund, politiskt sakkunnig hos Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet
The need for national privacy strategies to deal with trade-offs in data utilization Elettra Ronchi, Senior Policy Analyst OECD
Hur står det till med den personliga integriteten? Integritetskommitténs reflektioner utifrån dagens situation
Erik Janzon och Maria Jacobsson, sekreterare i Integritetskommittén
Digital infrastruktur för jämlik rätt till hälsa Darja Isaksson, digital strateg, ledamot Nationella innovationsrådet
Nyttan av digital vårdinformation och risker ur ett integritetsperspektiv Sara Belfrage, utredare på Myndigheten för Vård och omsorgsanalys
Utmaningar och möjlighet ur ett företagsperspektiv Tomas Mora Morrisson, grundare och utvecklingschef Cambio
Paneldiskussion: Hur kombinerar vi nytta och integritet? Katarina Tullstedt, Enhetschef Datainspektionen
Sara Riggare, Spetspatient
Tomas Mora Morrison, styrelseledamot i Swedish Medtech
Per Mosseby, chef vid Avd. för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Anders Lönnberg, Nationell samordnare och projektledare samverkansprogrammet Life Science

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.