Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov ska utredas

Publicerad

Regeringen beslutade 14 december att tillsätta en utredning om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. Försvarsministern har samtidigt beslutat att utse Ingemar Wahlberg som utredare. Utredningen aviserades i den av riksdagen beslutade Försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016-2020 och är del av den blocköverskridande försvarspolitiska överenskommelsen.

Flera materielsystem inom armén, flygvapnet och marinen är planerade att tillföras Försvarsmakakten under innevarande inriktningsperiod. Den försvarspolitiska inriktningspropositionen visade dock på att det fortsatt finns stora materielbehov för perioden från 2021och framåt. För att säkerställa Försvarsmaktens operativa förmåga på sikt måste dessa utmaningar hanteras.

En utredning om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov aviserades i den av riksdagen beslutade Försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016-2020 och är del av den blocköverskridande försvarspolitiska överenskommelsen.

Utredningen ska arbeta fram förslag till hur materielförsörjningen kan prioriteras och effektiviseras och därmed hur den operativa förmågan ska kunna säkras och utvecklas efter år 2020. Utredningen ska utgöra underlag för regeringens och den kommande försvarsberedningens arbete inför nästa försvarsinriktningsbeslut.

Kommittédirektiv

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov