Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Inventering av möjligheter för ett ökat industriellt träbyggande

Publicerad

Den 13 december hölls ett rundabordssamtal på Näringsdepartementet för den samlade kompetensen inom träbyggande. Syftet med mötet var att få en bättre förståelse för varför det inte byggs mer i trä i Sverige än vad det gör och börja diskussionen vad som krävs för att ta bort eventuella hinder för ett ökat industriellt träbyggande.

 • Peter Eriksson står vid ett bord och talar

  Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson inledde mötet med den samlade kompetensen inom träbyggande.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Elisabeth Backteman, Eva Lindström, Alf Karlsson och Peter Eriksson sitter bredvid varandra runt ett konferensbord

  Deltagare från Näringsdepartementet var statssekreterarna Elisabeth Backteman, Eva Lindström, Alf Karlsson samt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Endast cirka 10 procent av alla nya familjebostäder byggs i trä och olika aktörer ger också olika förklaringar till varför man bygger så lite i trä.

För att få bättre förståelse för hur byggandet i trä kan öka hölls rundabordssamtalet som en åtgärd från nationella skogsprogrammet och en aktivitet inom samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Deltagarna vid mötet representerade privata aktörer med intresse kring träbyggande, relevanta myndigheter samt akademi. Från Näringsdepartementet deltog bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samt statssekreterarna Eva Lindström, Alf Karlsson och Elisabeth Backteman.

–Trä är fantastiskt. Det blir inte bara snyggt och miljövänligt att bygga i trä, utan det blir även enklare och mer lätthanterliga byggprocesser, vilket är nödvändigt för att kunna öka bostadsbyggandet ytterligare, sa bostads- och digitaliseringsministern.

De tre statssekreterarna berättade om sina visioner för hur man kan öka träbyggandet i Sverige. Eva Lindström, statssekreterare hos näringsminister Mikael Damberg lyfte fram den snabba och avancerade teknik- och innovationsutvecklingen har de senaste åren öppnat upp för möjligheter som tidigare bara var fantasier.

– En ledande innovationspolitik är tydligt prioriterat för oss i Näringsdepartementet, sa hon bland annat.

Peter Erikssons statssekreterare Alf Karlsson berättade om kopplingen till regeringens strategiska samverkansprogram:
– I samverkansprogrammet Smarta städer arbetar vi för effektiva, innovativa och smarta lösningar på framtidens stadsutmaningar.  Trähusbyggande kan bidra i detta arbete.

– En av de viktigaste frågorna för mig är att minska avståndet mellan staden och landet. Ett exempel på detta är när vi bygger trähus i städerna då skapas det arbetstillfällen ute i landet. På så vis kommer staden och landet närmare varandra betonade Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven Erik Bucht.

Under mötet presenterades bland annat samverkansområdet Träbyggande inom ramen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi där arbetet tas vidare från rundabordssamtalet.