Kemikalier och utsläppshandel på årets sista rådsmöte

EU:s miljö- och klimatministrar träffades i Bryssel 19 december. De behandlade då EU:s system för handel med utsläppsrätter och en hållbar hantering av kemikalier. Miljöminister Karolina Skog och statssekreterare Eva Svedling representerade Sverige vid mötet.

Miljöminister Karolina Skog och statssekreterare Eva Svedling på rådsmöte i Bryssel 19 december
Miljöminister Karolina Skog och statssekreterare Eva Svedling deltog i rådsmötet i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Miljöministrarna enades om slutsatser om hantering av kemikalier. Rådet uppmanar där EU-kommissionen att agera på ett antal områden, bland annat gäller det nanomaterial och minskad exponering av farliga ämnen.

Sverige satte fokus på EU:s kemikalielagstiftning, Reach, och framförde att regeringen anser att kommissionen brutit mot reglerna när det gett tillstånd för fortsatt användning av blykromater inom EU.

- Nyligen godkände kommissionen användningen av blykromater, trots att det finns mindre farliga alternativ. Sverige har därför lämnat in en stämning till EU-domstolen för att kommissionens beslut ska granskas, sade milöjöminister Karolina Skog.

Översynen av EU:s utsläppshandel

Det slovakiska ordförandeskapet informerade om förhandlingarna om EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Sverige anser att utsläppshandeln spelar en mycket viktig roll när det gäller att uppfylla EU:s klimatmål och klimatavtalet från Paris.

- Det måste kosta mer att släppa ut. Att priset höjs är avgörande för att EU ska kunna leva upp till målen om utsläppsminskningar och Parisavtalet, sade statssekreterare Eva Svedling på mötet.

Förhandlingarna om EU:s utsläppshandel fortsätter under det maltesiska ordförandeskapet som börjar den 1 januari 2017.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Rådets uppföljning av mötet