Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Lansering av SIPRI-rapport om klimat och säkerhet

Publicerad

Den 15 december inleder Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, ett seminarium där en nyskriven rapport om kopplingarna mellan klimat och säkerhet presenteras. Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) har på uppdrag av Utrikesdepartementet utarbetat en studie om dessa frågor, "Climate-related security risks – towards an integrated approach".

Klimatförändringarna har effekter på många områden, för samhällen och i människors vardag. Förutom konsekvenserna för miljön och människors uppehälle kan risker som hotar människors säkerhet vara en negativ effekt av klimatförändringarna.

Fattiga länder med svaga institutioner är särskilt sårbara. Riskerna kan vara försämrad försörjning av vatten eller livsmedel, vilket kan utlösa eller förstärka konflikter av olika slag. Försämrade kustmiljöer eller höjd havsnivå kan medföra att inkomstmöjligheter begränsas och risken för konflikter ökar. Migration till följd av klimatförändringar kan leda till konflikter. Alla dessa risker är dessutom sammankopplade och kan förstärka varandra.

Det är viktigt att innefatta klimatrelaterade risker i arbetet mot konflikter och för fredliga samhällen, annars riskerar man att förbise viktiga faktorer som kan vara en del av orsaken till att konflikter bryter ut. Sverige verkar för att klimatperspektivet ska inbegripas på ett mer systematiskt sätt när man förbereder insatser för att förebygga konflikter eller främja fred. Det gäller såväl de insatser som Sverige genomför genom expertmyndigheter som på ett internationellt plan.

FN-systemets förmåga att analysera risker systematiskt också utifrån klimatperspektivet – och därmed förbättra beslutsunderlaget – måste stärkas, och Sverige kommer att verka för detta under medlemskapet i FN:s säkerhetsråd.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.