Innehållet publicerades under perioden

-

Migration och brexit på dagordningen när EU:s stats- och regeringschefer möts i Bryssel 15 december

Europeiska rådet kommer vid mötet 15 december att diskutera bland annat migration, säkerhet, ekonomi och ungdomsfrågor samt yttre förbindelser. De 27 stats-och regeringscheferna kommer även att diskutera hur förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU ska gå till.

Löfven på tidigare toppmöte i Bryssel
Statsminister Stefan Löfven deltar i Europeiska rådets möte i Bryssel 15 december. Arkivbild. Foto: Europeiska unionens råd

Migration

Ledarna kommer att diskutera en rad migrationspolitiska frågor. De kommer bland annat att följa upp genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet samt utvärdera framstegen med de pakter som ingåtts med de utvalda afrikanska länderna och fastställa riktlinjer för det fortsatta arbetet. Likaså förväntas de utvärdera framstegen på lagstiftningsområdet vad gäller den externa investeringsplanen och uppmana medlagstiftarna till ett snabbt antagande.

Säkerhet

Europeiska rådet kommer att bekräfta sitt engagemang för EU:s strategi för inre säkerhet. Det kommer också att behandla förstärkningen av EU-samarbetet när det gäller yttre säkerhet och försvar. Stats- och regeringscheferna kommer särskilt att fokusera på följande tre prioriteringar:

  • EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet,
  • den europeiska handlingsplanen på försvarsområdet,
  • genomförandet av de gemensamma förslag som följer på EU:s och Natos gemensamma förklaring, som undertecknades i Warszawa i juli 2016.

Ekonomi, social utveckling samt ungdomsfrågor

Ledarna kommer att utvärdera framstegen när det gäller investeringar, strategier för den inre marknaden, ungdomsrelaterade initiativ samt kampen mot ungdomsarbetslöshet.

Yttre förbindelser

Europeiska rådet förväntas diskutera situationen i Nederländerna vad gäller associeringsavtalet mellan EU och Ukraina samt Ryssland och konflikten i Syrien.

Informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna

I anslutning till Europeiska rådets möte kommer ett informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna att hållas. Målet är att fastställa hur de kvarvarande 27 medlemsländerna ska hantera processen när Storbritannien har lämnat in sin anmälan om utträde ur EU.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om Europeiska rådet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.