Innehållet publicerades under perioden

-

Ministrar överens om förbättrad handel online

Det ska bli bättre för konsumenter som handlar på nätet i EU. Det kom ansvariga ministrar överens om på rådsmöte i Bryssel den 28-29 november. Sverige har varit pådrivande i förhandlingarna om omotiverad geoblocking och EU- och handelsminister Ann Linde var mycket nöjd efter mötet.

Ann linde
Det är en stor seger för möjligheten att handla online utan diskriminering, säger EU- och handelsminister Ann Linde till media vid mötet. Foto: Europeiska unionens råd

- Det är en seger för konsumenternas möjlighet att handla online utan diskriminering, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Överenskommelsen ska underlätta för gränsöverskridande handel för konsumenter och företag i EU. Kunder ska till exempel inte hindras från att söka bättre erbjudanden online i andra EU-länder.

Nu vidtar förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet om ett slutligt beslut. Målet är ett slutligt beslut snarast möjligt.

Sverige skyndar på patentreformen

Sverige och Benelux-länderna vill snabba på ett godkännande det enhetliga patentsystemet i Europa. Därför presenterade Sverige ett gemensamt dokument om vikten av att Storbritannien ratificerar, godkänner, patentsystemet, något som är nödvändigt för ikraftträdandet.

Storbritannien meddelade på mötet att de avser att ratificera patentsystemet. Det är nu 14 medlemsländer som ratificerat och därmed är det möjligt med ett ikraftträdande under våren 2017.

Rymdstrategi för Europa

På den forskningspolitiska delen av mötet diskuterade ministrarna bland annat en europeisk rymdstrategi. Kommissionen föreslår bland annat en ökad användning av jordobservationsdata från Copernicus och det europeiska navigerings- och positionsinstrumentet Galileo.

Sverige anser det är viktigt med tillgång till data för tjänster för ökad samhällsnytta och att strategin bidrar till tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Rådets uppföljning av mötet

Pressmeddelande från UD: Stor seger för möjligheten att handla online utan diskriminering