Innehållet publicerades under perioden

-

Ministrar överens om tilläggsavgifter för roaming

EU:s telekomministrar är överens om ett tak för tilläggsavgifter för dataroaming inför förhandlingar med Europaparlamentet. I juni 2017 ska roamingavgifter för konsumenter vara avskaffade. För att det ska kunna ske måste rådet och Europaparlamentet komma överens om avgifter mellan operatörer. Rådsmötet hölls i Bryssel den 2 december.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på rådsmöte i Bryssel 2 december 2016
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på rådsmöte i Bryssel 2 december 2016. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrarna med ansvar för telekommunikation kom på mötet överens om ett tak för avgifter i grossistledet 2017-2021. Sverige ställde sig bakom överenskommelsen men framförde tillsammans med 11 medlemsländer att de vill se lägre avgifter mellan operatörer än vad kompromissförslaget anger.

- Sverige har varit pådrivande och vi fått stort gehör i förhandlingarna men nådde inte ända fram. Nu kommer vi att nära följa förhandlingarna med Europaparlamentet, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Roamingavgifter på konsumentnivå ska vara avskaffade i juni 2017. För att det ska kunna ske måste rådet och Europaparlamentet vara överens om avgifter mellan operatörer. Målsättningen är att det beslutet ska fattas under första kvartalet 2017.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson representerade Sverige vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Rådets uppföljning av mötet