Nya energiförslag i fokus på möte i Bryssel

EU:s energiministrar diskuterade för första gången kommissionens nya förslag om EU-lagstiftning på energiområdet. Det är ett omfattande paket med förslag om bland annat energieffektivisering, förnybar energi och en ny elmarknadsdesign. Rådsmötet ägde rum i Bryssel den 5 december.

EU-kommissionen presenterade nyligen flera viktiga förslag inom ramen för EU:s energiunion. Det är ett led i att revidera en stor del av EU-lagstiftningen på energiområdet. Bland annat föreslår kommissionen ett mål för energieffektivisering på 30 procent till år 2030.

- Sverige stöder energiförslag som leder till att vi uppfyller 2030-målen för förnybar energi och energieffektivisering. Det är centralt om vi ska vara världsledande när det gäller energieffektivisering och förnybart, sade Ibrahim Baylan vid mötet.

En tryggad gasförsörjning

I en policydebatt avhandlade ministrarna EU:s gasförsörjning och frågor kring obligatoriskt regionalt samarbete, solidaritet och informationsutbyte gällande kommersiella kontrakt på gasförsörjningsområdet i EU.

Sverige uttalade ett stöd för ett obligatoriskt regionalt samarbete och ställde sig positivt till ordförandeskapets förslag om solidaritet och informationsutbyte på gasområdet.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Rådets uppföljning av mötet