Översyn om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Publicerad

En utredning inom Arbetsmarknadsdepartementet har fått i uppdrag att se över stödet för yrkesintroduktionsanställningar. Utredningen ska föreslå hur stödet kan utvidgas till att även gälla arbetsgivare som i dag inte omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal till ett sådant, såsom exempelvis små företag.

Utredningen får i uppdrag att lämna förslag om hur nuvarande stödordning kan utvidgas till att omfatta arbetsgivare som i dag inte omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktion eller av ett hängavtal till ett sådant. Grundläggande utgångspunkter för en utvidgning är att det kan säkerställas att anställda hos en arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal, har anställningsvillkor som motsvarar kollektivavtalsnivå och får den utbildning eller handledning som han eller hon har rätt till. Utredningen har därför bland annat i uppdrag att föreslå hur och vem som ska säkerställa detta. I uppdraget ingår också att, om det bedöms mer ändamålsenligt, föreslå en alternativ utformning av stödordningen som kan omfatta arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal. Utredningen ska också undersöka vilka eventuella konsekvenser förslaget kan få för gällande stödordning, arbetsmarknadens parter, myndigheter och enskilda.

Översynen är, i denna del, en del av den överenskommelse om Insatser med anledning av flyktingkrisen som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna enats kring och som presenterades den 23 oktober 2015.

Utredningen har även i uppdrag att se över hur ansökningsprocessen och administrationen av stödet kan göras mer effektivt och lämna förslag till hur arbetsgivare kan få ökad kännedom om avtal om yrkesintroduktionsanställningar.

De delar av uppdraget som avser förslag till hur stödet för yrkesintroduktionsanställningar ska kunna omfatta arbetsgivare som inte omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktion eller av ett hängavtal till ett sådant ska rapporteras i form av en promemoria senast den 15 maj 2017. Övriga delar av uppdraget ska rapporteras i form av en promemoria senast den 31 augusti 2017.