Panelsamtal om PISA-resultaten

Utbildningsminister Gustav Fridolin bjöd in till ett panelsamtal med företrädare inom skolan i samband med resultatet från PISA-undersökningen. Andreas Schleicher, Director for the Directorate of Education and Skills, OECD, kommenterade det svenska resultatet.

I panelsamtalet deltog:

  • Astrid Pettersson, professor Stockholms universitet
  • Björn Åstrand, regeringens särskilda utredare och ledamot i Skolkommissionen
  • Gustav Fridolin, utbildningsminister
  • Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
  • Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund
  • Per-Arne Andersson, avdelningschef utbildning Sveriges Kommuner och Landsting
  • Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund