Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Nytt policyramverk för biståndet

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har fattat beslut om ett policyramverk som anger inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Det nya ramverket lanserades av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, den 15 december 2016.

Det av riksdagen fastlagda målet att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck ligger fast. Regeringen bekräftar också målet att biståndet under mandatperioden ska uppnå 1 procent av BNI.

Syftet med policyramverket är att säkerställa ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart och jämställt svenskt utvecklingssamarbete som ligger i framkant. Svenskt utvecklingssamarbete ska förhålla sig till de nya globala utvecklingsmålen, åtagandena inom utvecklingsfinansiering som beslutades i Addis Abeba och klimatkonferensen i Paris. I ramverket bekräftas också ett antal grundläggande principer för ett effektivt utvecklingssamarbete, såsom ägarskap, transparens, obundenhet och vikten av resultat och lärande.

Policyramverket som lämnas i form av en skrivelse till riksdagen beskriver viktiga omvärldsförhållanden och förändringar. Utifrån denna bild presenterar regeringen den framtida inriktningen för utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Den bärande principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer utgör såväl förutsättningar som stöd och möjligheter i förhållande till varandra. Situationen i omvärlden kräver samtidigt ökad samverkan mellan det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet så att konsekvenserna av humanitära kriser reduceras och att hållbara samhällen kan byggas.

- Vi har tagit fram ett ramverk för det svenska utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet som utgår från de stora förändringarna i omvärlden och som är anpassat till den nya globala utvecklingsagendan. Sverige ska ligga i framkant och driva på det internationella arbetet. Ramverket ger tydlig vägledning om Sveriges roll i detta arbete, säger Isabella Lövin.

Policyramverket blir vägledande för allt svenskt bistånd – bilateralt, regionalt, tematiskt, i multilaterala organisationer såväl som via Europeiska unionens utvecklingssamarbete.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.