Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen beslutar om svenskt deltagande i EU-insats i Centralafrikanska republiken

Publicerad

Regeringen beslutade den 14 december om att ge Försvarsmakten tillåtelse att med 15 personer delta i EU:s utbildningsinsats i Centralafrikanska republiken. Uppdraget ska stödja den nationella armén och bidra till EU:s övergripande strategi och till reformen av säkerhetssektorn i landet.

EU-insatsen förväntas uppgå totalt till 170 personer och lanserades den 16 juli 2016. Försvarsmakten får placera upp till 15 officerare, utbildningspersonal samt stödresurser i utbildningsinsatsen fram till och med den 31 december 2017.

Europeiska unionens råd fattade i april 2016 beslut om EU:s utbildningsinsats i Centralafrikanska republiken EUTM RCA. Det övergripande målet med EUTM RCA är att bistå Centralafrikanska republiken genom stöd till den pågående reformen av försvars- och säkerhetssektorn. Insatsen ska utbilda landets väpnade styrkor och ge strategisk rådgivning till landets försvarsministerium och nationella armé.