Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Samarbetet med Afrika, den humanitära krisen i Aleppo och migrationsfrågor på utrikesministermöte

Publicerad

EU:s utrikesministrar diskuterade bland annat den akuta humanitära situationen i Aleppo, Syrien, unionens långsiktiga relationer med Afrika samt migration vid mötet i Bryssel 12 december.

Margot Wallström och Federica Mogherini
Utrikesminister Margot Wallström i samtal med EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Federica Mogherini vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Aleppo, Syrien

Ministrarna diskuterade den alltmer akuta humanitära situationen i Aleppo, Syrien. Det rådde full enighet inom utrikesministerkretsen om behovet av att skydda civila och humanitärt tillträde till alla delar av Syrien.

Afrika


I den strategiska diskussionen om EU:s relationer till Afrika rådde enighet om Afrikas betydelse för unionen och globalt. Utrikesministrarna underströk att engagemang i Afrika fortfarande utgör nyckeln till att förebygga konflikter, främja säkerhet och hantera migrationsströmmar. Utvecklingssamarbetet förblir en viktig del men även ekonomiska förbindelser, investeringar och behovet av att bidra till att skapa sysselsättning fördes fram.

Föreslaget tema för kommande toppmötet mellan EU och Afrika, som planeras till våren 2017, är ungdomsfokus. Inför toppmötet avser kommissionen tillsammans med EU:s utrikestjänst att ta fram en ny strategi för EU:s relationer med Afrika.

Demokratiska republiken Kongo


Mot bakgrund av det kritiska läget i Demokratiska republiken Kongo inför 19 december, då president Kabilas mandat löper ut, gjorde utrikesministrarna ett gemensamt uttalande. EU kommer noggrant att följa utvecklingen de närmaste veckorna för att kunna agera gemensamt vid en våldsam utveckling.

Migration


Ministrarna diskuterade migrationsfrågor inför Europeiska rådets möte 15 december. Stats- och regeringscheferna kommer att göra en bedömning av den senaste utvecklingen i EU: s migrationspolitik. Rådet noterade framstegen i partnerskapramverket vilka börjar visa på resultat.

Kuba


Ett samarbetsavtal med Kuba undertecknades av EU: s höga representant för utrikes frågor, EU:s utrikesministrar och Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez Parrilla. Samarbetsavtalet är det första i sitt slag mellan EU och Kuba och det syftar till att stärka den politiska dialogen och fördjupa samarbetet.

Colombia


Efter rådsmötet hade ministrarna en informell diskussion med president Santos i Colombia.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige vid rådet för utrikes frågor.

 

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC