Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Samordnare har identifierat hur arbetskraftsförsörjningen inom byggbranschen kan stärkas

Publicerad

Samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson har under hösten 2016 haft uppdraget att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till 2025. Den 19 december lämnade de sin rapport till bostads och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Två samordnare bredvid sekreterare och statsrådet i en korridor
Fr.v. Samordnare Tommy Andersson och Pia Enochsson, utredningssekreterare Nils-Gunnar Bergander och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet.

Bilden som samordnarna fått är att det dels är stora svårigheter att rekrytera till nära nog alla yrken inom hela byggsektorn, dels att det trots dessa svårigheter ändå produceras bostäder under 2016 på en förvånansvärt hög nivå. För att förstå hur denna ekvation går ihop har de frågat berörda aktörer hur det är möjligt att producera så många bostäder när det samtidigt och samstämt rapporteras att det saknas arbetskraft? Svaren från branschen är att detta är möjligt genom att andelen utländsk arbetskraft ökat, att man "går på knäna" och att delvis nya produktionsmetoder utvecklats.

Samordnarna föreslår att man satsar på bred front för att stärka kompetensförsörjningen inom byggsektorn. Det är viktigt att fullfölja alla de goda insatser som redan pågår. Samordnarna föreslår därutöver en lång rad insatser inom olika områden men anser att följande är särskilt viktigt:

  • Tillvarata och stimulera inflödet av utländsk arbetskraft och nyanländas kompetens
  • Öka bostadsproduktion genom t.ex. ökat industriellt byggande och mer prefabricering
  • Skapa fler jobb med lägre utbildningskrav inom ramen för de svenska kollektivavtalen
  • Gör på allvar upp med machokulturen i byggsektorn, anställ och behåll yrkesutbildade kvinnor
  • Överväg att inte ställa orimliga motkrav på kommunerna vid satsning på regionalt yrkesvux
  • Storsatsa på unga vuxnas karriärskifte och vidareutbildning
  • Öka platserna på yrkeshögskolan rejält
  • Styr dimensioneringen av högskoleutbildningar relevanta för byggsektorn
  • Anpassa utbildningarna till arbetslivets krav
  • Samverka mer, bättre, och smartare

Förslagen ska nu analyseras närmare i Regeringskansliet.

– Jag har nu fått ett gediget underlag som bekräftar den allvarliga situationen och som dessutom innehåller konkreta förslag på åtgärder som regeringen och andra aktörer kan vidta för att komma till rätta med situationen på kort och lång sikt, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.