Sverige och Fiji värdar för FN-konferens för att rädda världshaven

I samband med Världshavens dag den 8 juni 2017 leder Sverige och Fiji en högnivåkonferens i FN. Konferensen, som är det största FN-evenemang Sverige är med och arrangerar sedan 1972, äger rum i New York 5-9 juni och fokuserar på att rädda världshaven.

Tillståndet för världshaven är kritiskt. Klimatförändringar, havsförsurning, miljögifter, marint skräp och överfiske påverkar ekosystem och många arter dör ut. Samtidigt finns det stora möjligheter att kombinera miljömässigt hållbar hantering av haven och en hållbar ekonomisk utveckling, så kallad blå ekonomi.

Den försämrade havsmiljön drabbar världens fattigaste hårdast. Miljarder människor är beroende av den hotade fisken som proteinkälla – haven tillhandahåller 40 procent av världens proteiner. Haven ger också ett oräkneligt antal människor möjligheter till försörjning, genom exempelvis fiske och turism.

Gemensamt initiativ för hållbara hav

Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till en FN-konferens för att stödja arbetet för att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar ansvar för havens framtid.

Hög målsättning

Konferensen har ambitiösa mål och ska resultera i en mellanstatlig politisk deklaration, en "Call for Action" för att driva på arbetet mot hållbara hav. En viktig del i konferensen blir de partnerskapsdialoger som ska fånga upp de olika delmålen under mål 14. Partnerskapsdialogerna innebär att ledande globala intressenter – utöver stater bland annat också företag, det civila samhället och kunskapssamhället - ska komma med innovativa lösningar för att lösa stora gemensamma utmaningar. Nedsmutsningen av haven, ohållbart fiske och klimatförändringarnas effekter är några av de områden som kommer att behandlas. De stora möjligheter som finns att på ett hållbart sätt utnyttja havens resurser för att bekämpa fattigdom och trygga livsmedelsförsörjning kommer också få ett stort utrymme.

Medlemsstater och andra aktörer förväntas också ge uttryck för sina planer inom ramen för genomförandet av SDG 14. Dessa frivilliga och ambitiösa åtaganden ska samlas i en lista som blir ytterligare en viktig del av konferensens resultat.

I samband med Världshavens Dag den 8 juni kommer olika evenemang att uppmärksamma den allvarliga situationen med syftet att skapa ett brett engagemang för att vända världshavens negativa utveckling.

Delegater från hela världen sluter upp

Konferensen kommer att aktivera hela FN och sätta världens fokus på några av våra största gemensamma utmaningar. Högnivådeltagare från hela världen kommer att medverka under veckan, då närmare 8000 delegater förväntas sluta upp i New York. För svensk del är det viktigt att konferensen engagerar så stora delar av samhället som möjligt.

Genom den konkreta inriktningen på praktiskt genomförande ska konferensens resultat också bli ett bidrag till FN:s löpande uppföljning av Agenda 2030, i första hand inom ramen för det Politiska högnivåforumet (HLPF) som sammanträder i New York i juli 2017.

Den 15-16 februari 2017 ägde ett förmöte rum i FN för att bestämma partnerskapsdialogernas teman och vad som ska ingå i Call for Action.

Genväg