Utvecklingsministrar diskuterade förslag till ny EU- policy för utvecklingssamarbete

Utvecklingsministrarna diskuterade kommissionens förslag på ny EU-policy för utvecklingssamarbete. Förslaget är en del av EU:s bidrag till genomförandet av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Rådsmötet innehöll också diskussioner kring EU:s framtida förbindelser med AVS-länderna, samt migration och utveckling.

Utvecklingsministrarna på rådet för utrikes frågor
Förslaget om en ny policy för utvecklingssamarbete var en av frågorna på dagordningen när utvecklingsministrarna träffades på rådet för utrikes frågor i Bryssel den 29 november Europeiska unionens råd

En ny policy för utvecklingssamarbete

Ministrarna diskuterade förslaget om en ny policy för utvecklingssamarbete på basis av förslag från kommissionen. Minstrarna underströk bland annat vikten av att stärka kopplingen mellan utveckling och humanitärt bistånd och behovet av ett starkt samarbete med det civila samhället och privata aktörer.

Regeringen betonade vikten av att hålla fattigdomsminskning i centrum för EU:s utvecklingssamarbete. Regeringen lyfte även fram vikten av jämställdhet, särskilt kvinnors roll i utvecklingsarbetet, som en central aspekt för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Flera andra länder stödde också denna linje.

Post-Cotonou

Ministrarna diskuterade de framtida förbindelserna mellan EU och Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, AVS-länderna, när Cotonouavtalet löper ut 2020. Diskussionen ägde rum mot bakgrund av ett förslag från kommissonen om att bland annat skapa skräddarsydda regionala partnerskap för dessa länder. 

Migration och utveckling

Under rådsmötet diskuterades uppföljningen av Vallettatoppmötet om migration och EU:S samarbete med afrikanska länder som hölls i november 2015. Federica Mogherini, EU:s höga representant, uppdaterade ministrarna om de framsteg som gjorts sedan införandet av partnerskapsramen och de så kallade landpakterna med fem länder i Afrika, som tagits fram för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

 

Producerat av EU-representationen