Innehållet publicerades under perioden

-

Utvidgningsfrågor på allmänna rådets dagordning

När allmänna rådet träffas i Bryssel 13 december förväntas ministrarna bland annat att anta rådsslutsatser om utvidgningsfrågor samt förbereda Europeiska rådets möte 15 december.

Ann linde på ett tidigare rådsmöte
Ann Linde från ett tidigare rådsmöte Europeiska unionens råd

Utvidgningspaketet

Ministrarna inleder med en diskussion om kommissionens årliga utvidgningspaket. Ministrarna kommer att diskutera Turkiet och länderna på västra Balkan. Regeringen ser utvidgningen som en viktig del för att skapa stabilitet och utveckling i EU:s närområde och verkar för att EU ska ha balans mellan fortsatt engagemang och tydliga budskap om vikten av fortsatta framsteg i kandidatländerna.

Förberedelser inför Europeiska rådet 15 december

Europeiska Rådet kommer att behandla frågor som rör migration, det gemensamma asylsystemet, EU-samarbetet om extern säkerhet och försvar. Europeiska rådet kommer också att lyfta frågan om ungdomsarbetslöshet.

Regeringen är positiv till en fortsatt diskussion och uppföljning av migrationsfrågorna. Den hoppas att EU så snart som möjligt hittar en rättvis och fungerande lösning för det gemensamma asylsystemet. Gällande den Europeiska säkerhetsagendan betonar regeringen särskilt betydelsen av förebyggande åtgärder. Regeringen välkomnar arbetet med fortsatta insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

EU- och handelsminister Ann Linde deltar i allmänna rådet.

 

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om mötet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)