Besök i Göteborg gav kunskap om de som lämnar fängelse

Övergången från anstalt till frihet är en kritisk tidpunkt när det gäller risken för återfall i brott och många klienter har då behov av hjälp från flera olika håll. Generaldirektör Anne Holm Gulati har därför fått i uppdrag av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att föreslå en modell för bättre samverkan på lokal nivå i det återfallsförebyggande arbetet. I början av december besökte hon Frivården och socialtjänsten i Göteborg för att ta del av deras erfarenheter.

För varje person som bryter med sin kriminella livsstil finns stora vinster att göra både för individen och för samhället. Det gemensamma för alla inblandade aktörer är att man vill göra mer för klienterna och ha mer samordning, men man ser också att det kan vara svårt att få till i praktiken.

– Det finns mycket kunskap och erfarenhet på det här området. Jag har försökt träffa så många personer med så varierande perspektiv som möjligt under hösten: tjänstemän på strategisk och operativ nivå, representanter för frivilligorganisationer, näringsidkare, forskare, personer som själva begått brott. Alla har generöst delat med sig och samtalen har varit mycket värdefulla för mig, säger Anne Holm Gulati.