Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsminister Peter Hultqvist återstartar Försvarsberedningen

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist har beslutat att Försvarsberedningen ska påbörja arbetet med att ta fram sin försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen. Peter Hultqvist har också utsett riksdagsledamoten och förre försvarsministern Björn von Sydow till ordförande i Försvarsberedningen.

Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Rikskonferensen
Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Rikskonferensen i Sälen. Foto: Folk och Försvar

I de anvisningar som Peter Hultqvist ger Försvarsberedningen nämns bland annat att beredningen ska

  • lämna förslag för fortsatta inriktning av totalförsvaret (militärt försvar och civilt försvar) för åren 2021-2025,
  • föreslå hur cyberförmågan i Försvarsmakten kan utvecklas, samt
  • beakta utvecklingen av de försvarssamarbeten Sverige deltar i och då särskilt redovisa ytterligare fördjupat samarbete med Finland.

Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Strävan är att nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska utformas. Med utgångspunkt i bland annat Försvarsberedningens rapporter utformar regeringen det förslag till ny försvarspolitisk inriktning för perioden 2021-2025 som riksdagen sedan beslutar om.

Beredningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen.

Försvarsberedningen

Björn von Sydow

Björn von Sydow är fil dr, docent i statskunskap och tidigare universitetslektor vid Stockholms universitet. Han är riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 1994 och vice ordförande i riksdagens Konstitutionsutskott. von Sydow har tidigare varit bland annat försvarsminister och riksdagens talman.

Försvarsministerns tal på Rikskonferensen