Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Försvarsministern besökte hemvärnsövning

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den pågående ledningsövningen Geltic Bear i Enköping den 20 januari. I övningen deltar flera hemvärnsbataljonsstaber från militärregion Norr och även medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer.

Peter Hultqvist blir intervjuad i nyhetssändning under övningen.
Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i inspelningen av en nyhetssändning som var en del av övningen i Enköping. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

 

Geltic Bear är en årligen återkommande övning med syfte att öva staberna vid landets Hemvärnsbataljoner. Under ett par veckor turas landets militärregioner om att leda sina respektive hemvärnsbataljoner vid Ledningsstridsskolans stora ledningsträningsanläggning på Ledningsregementet.

I övningen medverkar också representanter för kommuner och länsstyrelse liksom medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer som CrisCom, FRO (Frivilliga Radioorganisationen) och Lottakåren.

Hemvärnsförbanden är en stor och viktig del av det svenska militära försvaret. De 40 hemvärnsbataljonerna omfattar cirka 22 000 män och kvinnor och är med sin geografiska spridning och höga beredskap av stor betydelse för försvaret av det svenska territoriet. Hemvärnsförbanden skyddar bland annat flyg- och marinstridskrafternas basområden liksom kritisk infrastruktur och viktigare skyddsobjekt över hela landet.

Övningen av Hemvärnsförbandens bataljonsstaber är en viktig del av den svenska nationella försvarsförmågan som ingår det innevarande försvarsbeslutet från 2015.

Genväg