Innovation och samarbete för en hållbar framtid

På eftermiddagen den 31 januari höll närings- och innovationsminister Mikael Damberg rundabordssamtal med fokus på innovation och samarbete för en hållbar framtid på IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Bland deltagarna fanns representanter från tyska och svenska företag, institutioner och myndigheter.

  • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg skakar hand med förbundskansler Angela Merkel, som precis kommit ner för en flygplanstrappa.

    Närings- och innovationsminister Mikael Damberg välkomnade förbundskansler Angela Merkel när hon anlände till Sverige.

    Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg står omgiven av två andra personer och samtalar.

    Närings- och innovationsminister Mikael Damberg samtalar med deltagare inför rundabordssamtalet.

    Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Mikael Damberg inledde med att presentera den nya överenskommelsen om ett innovationspartnerskap mellan Tyskland och Sverige. Innovationspartnerskapet fokuserar på innovation och samarbete inom fyra teman: mobilitet, testbäddar, digitalisering av små och medelstora företag och e-hälsa.

- Jag är stolt över att vara här idag och kunna lansera det nya innovationspartnerskapet mellan Tyskland och Sverige. Det är en unik överenskommelse om samarbete mellan våra länder för att främja innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Tyskland och Sverige möter gemensamma samhällsutmaningar med innovation

Sverige och Tyskland är lika på många sätt och står inför gemensamma samhällsutmaningar med bland annat klimatförändringar, åldrande befolkning och ökad global konkurrens. Länderna samarbetar redan på många nivåer och med det nya innovationspartnerskapet växlas samarbetet upp till nästa nivå.

Inom ramen för innovationspartnerskapet ska Sverige och Tyskland tillsammans genomföra en studie kring elvägar, möjliggöra stärkt samarbete mellan svenska och tyska testanläggningar, stärka små och medelstora företags digitalisering och utbyta kunskap om upplägg av teknisk infrastruktur inom området för e-hälsa.

Från överenskommelse till innovativa lösningar

Diskussionerna fokuserade på överenskommelsens fyra teman: mobilitet, testbäddar, digitalisering av små och medelstora företag och e-hälsa. Deltagarna representerade tyska och svenska företag, bland andra Siemens och Scania; institutioner som Materialforschung und –prüfung (BAM) och RISE och myndigheter som Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Vinnova och Tillväxtverket.

- Där andra ser hinder, ser tyska och svenska företag nya marknader, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg.