Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Stort svenskt engagemang för FN:s havskonferens

Publicerad

Den 11 januari bjöd vice statsminister Isabella Lövin in svenska havsintressenter till ett informationsmöte om FN:s havskonferens, The Ocean Conference, i New York 5-9 juni. På plats fanns över hundra representanter från företag, kunskapssamhället, det civila samhället och myndigheter; alla med den gemensamma agendan att arbeta för att rädda våra hav.

 • Isabella Lövin deltar i informationsmöte Havskonferensen

  Vice statsminister Isabella Lövin vid informationsmöte om FN:s havskonferens.

  Foto: Elin Nyström/Regeringskansliet

 • Johan Kyulenstierna deltar vid informationsmöte inför Havskonferensen

  Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, moderator vid informationsmöte inför FN:s havskonferens.

  Foto: Elin Nyström/Regeringskansliet

 • Mattias Rust, WWF, vid informationsmöte inför FN:s havskonferens

  WWF:s havschef Mattias Rust underströk de stora ekonomiska möjligheter som finns i att skydda vår havsmiljö.

  Foto: Elin Nyström/Regeringskansliet

 • Mål 14 informationsmöte.png

  Mål 14: Hav och marina resurser.

  Grafik:FN

Hållbara hav grundläggande för global utveckling

Agenda 2030 är en universell agenda för hållbar utveckling, där mål 14 om hållbara hav spelar en central roll. Isabella Lövin betonade att havsmiljö är grundläggande för fattigdomsbekämpning, tryggad livsmedelsförsörjning och ekonomisk utveckling för hundratals miljoner människor. Samtidigt är trenderna starkt negativa.

- År 2050 kommer det finnas lika mycket plast som fisk i haven om vi inte bryter den nuvarande trenden. Åtgärder måste sättas in snabbt och kraftfullt. Därför har Sverige och Fiji tagit initiativ till FN:s första, stora havskonferens, sa Isabella Lövin.

Mål 14 hanterar ett brett spektrum av havsfrågor, exempelvis hållbart fiske, marin nedskräpning, havsförsurning och en hållbar blå ekonomi. Detta speglade sig också tydligt i det breda deltagandet vid mötet som Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, modererade.

Havs- och vattenmyndigheten och andra svenska myndigheter presenterade sina roller i det svenska arbetet med mål 14 och konferensen. Det gjorde även World Maritime University i Malmö, som är den enda i Sverige belägna FN-institutionen. Den starka akademiska närvaron belyste hur långt framme svenskledd forskning är på havsmiljöområdet, och vikten av att koppla denna forskning till ett bredare utvecklingsperspektiv.

Partnerskap och samarbete en framgångsfaktor

Havskonferensen ska bygga varaktiga, innovativa och konkreta partnerskap mellan stater, civila samhället, privata sektorn, kunskapssamhället och andra intressenter. Därför är ett brett deltagande från samhällets alla delar viktigt, både på lokal, regional, nationell och global nivå.

-Havet är vår världsbank. Det finns stora ekonomiska möjligheter i att skydda vår havsmiljö, sa Mattias Rust från WWF.

Svenska företag på plats under mötet lyfte också fram hur innovativa lösningar bidrar till en hållbar havsförvaltning.

Anmälan till Havskonferensen senast den 22 januari 2017

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator

Havskonferensen i korthet

Sverige och Fiji är initiativtagare och ordförande för konferensen som hålls i New York den 5-9 juni i år. Uppemot 8000 delegater beräknas delta i evenemanget som är Sveriges största enskilda FN-engagemang sedan Stockholmskonferensen 1972.