Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN: s säkerhetsråd – vecka 1

Publicerad

Sverige är sedan årsskiftet medlem i FN:s säkerhetsråd. Under januari månad är vi också ordförande i rådet. Att Sverige är ordförande redan under vår första månad är en tillfällighet och beror på att ordförandeskapet roterar månadsvis i bokstavsordning. Eftersom Spanien var ordförande i december följde sedan Sverige. Under 2017 sitter vi i säkerhetsrådet tillsammans med de permanenta medlemmarna – Frankrike, Kina, Ryssland, UK och USA – samt Bolivia, Egypten, Etiopien, Italien, Japan, Kazakstan, Senegal, Ukraina och Uruguay.

Sveriges FN-ambassadör tillika säkerhetsrådets ordförande för januari månad Olof Skoog.
Sveriges FN-ambassadör tillika säkerhetsrådets ordförande för januari månad Olof Skoog. Foto: Eskinder Debebe / UN Photo

FN har sedan årsskiftet också en ny generalsekreterare, António Guterres. Sveriges förhoppning är att under ordförandeskapet bidra till ett aktivt samarbete mellan den nye generalsekreteraren och säkerhetsrådet. Vi vill som ordförande även sätta särskilt fokus på rådets arbete med konfliktförebyggande, bl.a. arrangerar vi därför en öppen debatt på detta tema på ministernivå den 10 januari. Utrikesminister Margot Wallström kommer att leda mötet och syftet är att ge generalsekreteraren och medlemsländerna en grund för att stärka FNs arbete med att förebygga och förhindra återfall i konflikt. Ett annat fokusområde för ordförandeskapet – liksom för vårt medlemskap i dess helhet – är kvinnor, fred och säkerhet. Som ordförande hoppas vi också kunna bidra till resultatorienterade arbetsmetoder och en bättre stämning runt arbetsbordet. Atmosfären i rådet har varit mycket infekterad inte minst på grund av motsättningarna i fråga om Syrien.

Den första veckan i säkerhetsrådet var, som väntat, intensiv. Redan på nyårsdagen togs ett uttalande fram där rådet fördömer terroristattacken i Istanbul som ägde rum under nyårsnatten. I tisdags bjöd Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog, in sina kollegor från övriga medlemmar till en arbetsfrukost. Samma dag antogs säkerhetsrådets arbetsprogram för januari månad. Rådets agenda är en kombination av å ena sidan dagordningspunkter som är förutsägbara (t.ex. mandatförlängningar för FN-insatser eller regelbundna uppdateringar från generalsekreteraren i en viss fråga) och å andra sidan dagordningspunkter som är händelsestyrda. De senare tas ibland upp med mycket kort varsel. På dagordningen för Sveriges ordförandeskapsmånad står bl.a. Syrien, Demokratiska Republiken Kongo, Mali, fredsprocessen i Mellanöstern, Somalia och Cypern.

I onsdags var det omfattande aktivitet i säkerhetsrådet. På förmiddagen avhandlades Syrien utifrån den senaste rapporteringen från den undersökningskommission som inrättats för att utreda huruvida kemvapen har använts i landet. Den viktiga frågan om ansvarsutkrävande diskuteras också. Storbritannien och Frankrike tog i december fram ett resolutionsutkast som inkluderar sanktioner mot den syriska regimen, och frågan är fortsatt aktuell. Syrien kommer att komma upp igen senare denna månad då med fokus på den politiska utvecklingen liksom på det humanitära läget.

Efter diskussionen om Syrien avhandlade rådet Irak med fokus på den humanitära situationen i Mosul. Resultatet av överläggningarna under förmiddagen i onsdags presenterades sedan för media av ambassadör Olof Skoog i egenskap av ordförande i rådet.

Länk: President Olof Skoog on the situation in Iraq and Syria (UN Web TV)

Samma dag under eftermiddagen antogs ett viktigt ordförandeuttalande om Demokratiska Republiken Kongo. Rådet välkomnar i uttalandet den politiska överenskommelsen om vägen till politiska val som uppnåddes i DRK på nyårsafton. På svenskt initiativ understryks i uttalandet vikten av kvinnors deltagande. I anslutning till rådets uttalande gjorde Sverige också ett eget uttalande.

Länk: Sveriges uttalande 

Under veckan som gått har säkerhetsrådet även hanterat andra situationer. I onsdags välkomnades att resultaten från presidentvalet i Haiti tillkännagetts, och samtliga aktörer i landet uppmanades att acceptera resultaten. I två andra uttalanden under veckan har rådet också fördömt två attacker som skett mot fredsbevarande trupp i Centralafrikanska republiken. Globalt har FN inom ramen för 16 fredsbevarande operationer en uniformerad personal om ca 100 000 personer. Det är inte riskfritt, över 1 700 personer har dött i tjänsten inom de nu pågående operationerna. Sverige har en stark tradition på området. För närvarande är cirka 350 svenskar i FN-tjänst i ett tiotal olika fältmissioner med tyngdpunkt på FNs insats i Mali, MINUSMA, där vi bidrar med ca 250 personer. Mali och MINUSMA kommer att avhandlas i säkerhetsrådet senare under januari månad. Till det återkommer vi i ett senare veckobrev.

Följ Sverige i säkerhetsrådet via sociala medier: