Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN: s säkerhetsråd - vecka 2

Publicerad

Den gångna veckan har varit viktig för Sveriges ordförandeskap i säkerhetsrådet. I tisdags var utrikesminister Margot Wallström på plats i New York och ledde en debatt i rådet på ministernivå om konfliktförebyggande. Sverige, som organiserade debatten i egenskap av ordförande, menar att säkerhetsrådet behöver stärka sitt arbeta med konfliktförebyggande.

Säkerhetsrådets ordförande för januari, utrikesminister Margot Wallström, flankerad av generalsekreterare António Guterres och undergeneralsekreterare Jeffrey Feltman.
Säkerhetsrådets ordförande för januari, utrikesminister Margot Wallström, flankerad av generalsekreterare António Guterres och undergeneralsekreterare Jeffrey Feltman. Foto: Rick Bajornas/UN Photo

Utrikesministern lyfte i sitt anförande fram vikten av ett nära samarbete mellan rådet och den nye generalsekreteraren, António Guterres, samt gav uttryck för ett antal konkreta prioriteringar för att stärka arbetet med konfliktförebyggande (se länkar nedan). Guterres deltog själv i debatten och fokuserade på hur konfliktförebyggande måste sättas i främsta rummet i all FN:s verksamhet.

Intresset för mötet var mycket stort. Deltagandet var nästintill på rekordnivå för den här typen av öppna debatter. 93 medlemsstater och internationella organisationer deltog varav 15 av dem på ministernivå. Säkerhetsrådets kammare var fullsatt på läktarplats, vilket inte tillhör vanligheterna. Viktigt i substans var att debatten präglades av en betydande samsyn om vikten av att arbeta med konfliktförebyggande. Detta stärker FN:s och generalsekreterarens möjligheter att gå vidare och omsätta arbetet i praktiken.

Länkar:
Margot Wallström och António Guterres möter pressen i samband med den öppna debatten.
Margot Wallström sammanfattar den öppna debatten för media.
Margot Wallströms tal från den öppna debatten.

Vid sidan av högnivåmötet i tisdags har rådet denna vecka huvudsakligen hanterat ett antal situationer i Afrika. Säkerhetsrådets agenda upptas generellt till stor del av afrikanska frågor. FN och säkerhetsrådet gör på den afrikanska kontinenten ofta viktiga insatser i konflikter och situationer som inte når de internationella löpsedlarna i särskilt stor utsträckning. I onsdags följde säkerhetsrådet upp förra veckans ordförandeuttalande om överenskommelsen om vägen till politiska val i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). På svenskt initiativ briefades rådet denna gång inte bara av FN, utan också av presidenten för det episkopala rådet i DRK, Monseigneur Marcel Utembi, som haft en viktig roll för överenskommelsen i DRK. Sverige bidrog också till att ge civilsamhället en röst när rådet i torsdags diskuterade Tchadsjöregionen. Fatima Askira deltog från Borno Women Development Initiative i nordöstra Nigeria. Hon uppmanade bland annat rådet att arbeta med långsiktiga lösningar på regionens många utmaningar. Rådsmedlemmarnas inlägg lyfte i samma anda fram vikten av olika typer av insatser för att omhänderta grundorsakerna till instabilitet i regionen. Som uppföljning kommer säkerhetsrådet eventuellt att besöka regionen senare i vår.

I torsdags stod utvecklingen i Darfur på agendan. Utöver uppdateringar från FN-sekretariatet hade rådet på svenskt initiativ bjudit in Sydafrikas före detta president, Thabo Mbeki, att briefa rådet i egenskap av ordförande för Afrikanska unionens så kallade högnivåpanel, som arbetar med medling i Sudan. Det var första gången på över två år som Mbeki briefade rådet om panelens arbete. Rådet är stundtals splittrat i fråga om Darfur. Positivt var att man vid detta möte kunde ha en konstruktiv diskussion och även nå samsyn om ett antal grundläggande budskap.

I fredags hade rådet ett möte med chefen för FN:s kontor för Västafrika och Sahel (UNOWAS), Ibn Chambas. Gambia kom att dominera diskussionen. Den sittande presidenten, Yahya Jammeh, förlorade valet den 1 december 2016 men har uppgett att han inte kommer att avgå. Säkerhetsrådet är fortsatt enat i sitt krav att Jammeh ska avgå och lämna över till Adama Barrow som segrade i valet. Rådet uttrycker också stöd till regionens ansträngningar i frågan. Afrikanska unionen och framför allt den subregionala organisationen ECOWAS arbetar aktivt för en lösning som leder till att Barrow tar över. Situationen är spänd inte minst inför den 19 januari då Barrow ska installeras som president.

Utöver de afrikanska punkterna diskuterades också Colombia denna vecka. FN har på colombianska förfrågan etablerat en insats för att övervaka delar av genomförandet av fredsavtalet mellan regeringen och FARC. Säkerhetsrådet har i denna fråga kunnat agera skyndsamt och med bred samsyn. Resultatet av mötet denna vecka presenterades för media av Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog, i egenskap av ordförande för rådet.

Länk:
Olof Skoog om rådets möte om Colombia.

Under veckan som gått har rådet också återigen reagerat på ett antal terroristattacker. Följaktligen har terroristattackerna i Jerusalem, Afghanistan samt Egypten fördömts i separata uttalanden från säkerhetsrådet.

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator