Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Sveriges nationella säkerhetsstrategi

Publicerad

I dag presenterade statsminister Stefan Löfven en nationell säkerhetsstrategi på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. För första gången gör en svensk regering en samlad redovisning på säkerhet i bred bemärkelse. Säkerhetsstrategin utgår från målen för vår säkerhet, tar ut riktningen och sätter ramarna för det arbete som krävs för att värna vår säkerhet och för att lägga de gemensamma resurserna där de gör bäst nytta.

Stefan Löfven i samtal med svenska soldater
På Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen den 8 januari presenterade statsminister Stefan Löfven en nationell säkerhetsstrategi. Foto: Jonatan Holst/Regeringskansliet

Förutsättningarna för säkerhetsarbetet i Sverige förändras snabbt. Många av de faktorer som gjort det svenska samhället framgångsrikt skapar också sårbarheter. Säkerhetsstrategin definierar nationella intressen, redovisar hot och beskriver åtgärder för att värna Sveriges säkerhet och för att stärka Sveriges beredskap.

De bredare hoten och ett nytt säkerhetspolitiskt läge ställer nya krav på att tänka strategiskt. Sverige behöver fortsatt stärka sin förmåga att effektivt och samordnat möta omedelbara och långsiktiga hot och utmaningar.

Den gemensamma säkerheten och arbetet för att förebygga kris och krig är ett ansvar för hela det svenska samhället. Aktivt deltagande från centrala, regionala och lokala myndigheter samt från enskilda individer, näringsliv och civilsamhälle är av avgörande betydelse.

Den nationella strategin kommer att följas upp av regeringens säkerhetspolitiska råd. Avsikten är att genomföra en översyn av strategin vart femte år.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.