Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien och Mellanöstern diskuteras på EU:s utrikesministermöte

Publicerad

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel i rådet för utrikes frågor 16 januari kommer bland annat den senaste händelseutvecklingen i Syrien att tas upp. Fredsprocessen i Mellanöstern står också på dagordningen.

Margot Wallström och Federica Mogherini
Utrikesminister Margot Wallström i samtal med EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Federica Mogherini. Foto: Europeiska unionens råd

Syrien

Utrikesministrarna förväntas diskutera den senaste händelseutvecklingen i Syrien. Särskilt fokus kommer att ligga på den rysk-turkiska överenskommelsen om vapenvila och den resolution på samma tema som antogs av FN:s säkerhetsråd på nyårsafton. Diskussionen förväntas även beröra EU:s humanitära insatser och initiativ samt stöd till den politiska processen.

Regeringen ser med mycket stor oro på det allvarliga läget i Syrien. Sverige anser att EU bör intensifiera sina ansträngningar för att ge stöd till säkerhetsrådsresolutionen och kommer särskilt att betona vikten av att den politiska processen förblir FN-ledd. Regeringen anser att fokus bör ligga på få till stånd en landsomfattande vapenvila med fullt humanitärt tillträde. Kvinnors deltagande i den processen samt att ansvar utkrävs är av särskild vikt.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Utrikesministrarna kommer även att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern. Utrikesrådet äger rum dagen efter konferensen i Paris om fred i Mellanöstern, där 70 länder och organisationer deltar i syfte att diskutera och anta en gemensam deklaration om fredsprocessen. Eventuellt kommer utrikesrådet att anta rådsslutsatser som bekräftar vad som överenskommits i Paris.

Regeringen välkomnar ansträngningarna att skapa momentum i fredsprocessen och rädda tvåstatslösningen. Diskussionerna förväntas handla om det snabbt försämrade läget på marken med fortsatt illegal bosättningsexpansion, demoleringar och våld samt antagandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 23 december 2016.

Om mötet i Paris lyckas komma överens om en gemensam deklaration som är i linje med fastlagd EU-politik skulle regeringen välkomna rådsslutsatser som ställer sig bakom Parisdeklarationen. Sverige stödjer det franska initiativet om en internationell fredskonferens i syfte att underlätta ett fredsavtal baserat på en tvåstatslösning och står berett att bidra till den fortsatta processen, bland annat genom möten med företrädare för det civila samhället från Israel och Palestina.

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådet för utrikes frågor.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Kommenterad dagordning för utrikesrådet 16 januari 2017