Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

27 projekt inom Kreativa platser ska ge mer kultur till fler

Publicerad

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att fördela cirka 100 miljoner kronor under tre år, inom ramen för satsningen Äga rum. I den första utlysningen har 27 kulturprojekt över hela landet beviljats medel.

Kulturrådet samlade i början av februari de 27 projekt som beviljats medel till ett gemensamt uppstartsmöte för inspiration och nätverkande. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke höll ett inledningsanförande och lyssnade också till presentationer av flera av projekten.

- Det här är en satsning som har tillit till att människor själva bäst identifierar sina behov av förändring. Kultur ska vara en fri och obunden kraft. Vi behöver fria röster – och kritiska röster – för att utvecklas som land, sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Projekt över hela Sverige

Projekten som beviljats medel finns i hela landet och i stad, förort och glesbygd. För 2016 fick 27 sökanden dela på totalt 32 miljoner kronor. Projekten omfattar allt från musikteater, berättande, hiphop, konstutställningar och idrottssamarbeten till poesi, film och "bitchråd".

- Det här är en modig satsning som ska bidra till att nya saker görs och på nya sätt, både konstnärligt och kulturpolitiskt. Jag är väldigt spänd på att få följa dessa projekt som drivs av ert engagemang, sa kultur- och demokratiministern.

Äga rum och Kreativa platser

Regeringens satsning Äga rum pågår 2016-2018 i områden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. Satsningen uppgår till totalt 130 miljoner kronor och utgår från de boendes behov och önskemål och ska präglas av ett brett invånarinflytande.

Syftet är att öka den demokratiska delaktigheten och att fler ska kunna bidra till kulturens återväxt och utveckling i hela landet.

Statens kulturråd och Statens konstråd ansvarar för att genomföra satsningen. Kulturrådets del av Äga rum-satsningen kallas för Kreativa platser.