Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Publicerad Uppdaterad

Regeringen bjuder in svenska civilsamhällesorganisationer till det årliga civilsamhällesforumet den 13 februari 2017. Då arrangerar regeringen ett forum för att diskutera utvecklings- och biståndsfrågor. Civilsamhället kommer ges möjlighet att tillsammans med regeringsföreträdare diskutera hur regeringen och civilsamhället hittills har arbetat inom ramen för de gemensamma åtagandena och hur man bäst ska ta dessa vidare. Det kommer också att bli tillfälle att diskutera det nyligen antagna policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Forumet äger rum i Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Aulan.

Gemensamma åtaganden

Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällsorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet.
Genom de gemensamma åtagandena skapades ett ramverk för dialog mellan regeringen och det civila samhället.

De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållande till svenska civilsamhällsorganisationer och syftar till:

  • Att skapa ett långsiktigt förhållningssätt utifrån gemensamma principer och åtaganden.
  • Att skapa en inkluderande dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationerna.
  • Att civilsamhällesorganisationernas roller och mervärden tillvaratas för att uppnå de övergripande biståndsmålen.

Åtagandena är uppdelade i sex centrala principer om civilsamhällets självständighet och oberoende, ökad dialog, stärkt kvalitet och långsiktighet i utvecklingssamarbetet, öppenhet och insyn samt vikten av mångfald.

Regeringen åtar sig därför att skapa utrymme för civilsamhällesorganisationerna att föra dialog och utveckla informationsutbytet, värna om deras självständighet, verka för tydliga och långsiktiga villkor, arbeta för ökad insyn och för att höja kvalitén i utvecklingssamarbetet.

Civilsamhällsorganisationerna åtar sig bland annat att öka kunskap, bilda opinion och öka engagemanget för globala utvecklingsfrågor, dela med sig av kunskap och erfarenheter och stärka samarbetspartners kapacitet att uppnå sina egna mål.

Regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer som gemensamt ansvarar för genomförandet och dess uppföljning. Åtagandena följs upp löpande av en arbetsgrupp bestående av representanter från UD och civilsamhällesorganisationerna.

Anslut din organisation till de gemensamma åtagandena

Maila namnet på din organisation och en kontaktperson till:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.