Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Annika Strandhäll och Gabriel Wikström besökte Sörmland

Publicerad

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte onsdagen den 22 februari Landstinget i Sörmland med Kullbergska sjukhuset för att höra om landstingets arbete med bland annat mobil sjukvård och arbetet med sjukskrivningar. Där redovisade företrädare för bland annat ambulanssjukvården, hemsjukvården och personalavdelningen hur de arbetar med nya hälsofrämjande metoder för att främja en ökad folkhälsa i Sörmland och inom landstinget.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Foto: Regeringskansliet

– De har ett bra och inspirerade arbete för att få ner sjuktalen. Det var spännande att höra hur de fångat upp regeringens olika initiativ så som att rehabkoordinatorer ska få en permanent och större roll i vården, säger Annika Strandhäll.

– Landstinget har fått 84 miljoner extra genom regeringens välfärdsmiljarder. Det är bra att se hur de används och att de jobbar aktivt med att flytta mer av vården hem till patienterna, säger Gabriel Wikström.

Besök på Kullbergska sjukhuset

Dagen inleddes med att ministrarna besökte ambulansstationen för att ta del av verksamheten och samtala med ledning och medarbetare. Därefter besöktes Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Kullbergska sjukhuset är närsjukhus för västra länsdelen i Sörmland, men har också gemensamma kliniker med Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett.

På sjukhuset finns operationsavdelning, vårdavdelningar och en akutmottagning som har öppet dygnet runt. Här finns också specialistkompetens för hela länet. I entrén på sjukhuset finns Hälsotorget. Där går det att kontrollera till exempel blodtryck, få hjälp med att gå ned i vikt eller att sluta röka och snusa. Strandhäll och Wikström besökte personalavdelningen för att ta del av det förebyggande sjukskrivningsarbetet och samverkan med kommunerna i länet.

Närvårdsprojektet

Ministrarna besökte även Närvårdsprojektet i Katrineholm för att ta del av verksamheten och samtala med ledning och medarbetare. Närvårdsprojektet sker i samverkan med många andra aktörer som apotek, idrottsrörelsen, skolor, pensionärs- och patientorganisationer.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.