Bättre möjlighet använda streamingtjänster på Europaresan

Bättre konsumentskydd och bättre möjligheter att använda streamingtjänster på resa i Europa. Det var frågor som ministrar i EU med ansvar för konkurrenskraft behandlade på rådsmöte i Bryssel 20 februari. Åtgärder för att underlätta för uppstartsföretag inom EU diskuterades.

Näringsminister Mikael Damberg på rådsmöte i Bryssel 20 februari 2017
- Från och med nästa år kan konsumenter använda sina streamingtjänster även på resa i EU, sade näringsminister Mikael Damberg på rådsmötet i Bryssel 20 februari. På bilden tillsammans med ambassadör Åsa Webber och förste ambassadsekreterare Anna Strandbacke. Foto: Europeiska unionens råd

Konsumenter ska få bättre möjlighet att använda streamingtjänster för bland annat sport, film och tv när de är på resa i Europa. Överenskommelsen omfattar streamingtjänster som konsumenter prenumererar på och som de kan nå utanför hemmet, till exempel via surfplatta eller mobiltelefon.

- Goda nyheter. Från och med nästa år kan konsumenter använda sina streamingtjänster även på resa i EU, sade näringsminister Mikael Damberg i samband med mötet.

Det maltesiska ordförandeskapet informerade ministrarna om överenskommelsen som tidigare träffats mellan rådet och Europaparlamentet. Det återstår ett formellt beslut innan förslaget kan träda ikraft 2018.

Bättre gränsöverskridande konsumentskydd

Ett förbättrat samarbete mellan EU-ländernas tillsynsmyndigheter för konsumentskydd. Det är innebörden av rådets överenskommelse på mötet om en EU-förordning om konsumentskydd. Nu återstår förhandlingar med Europaparlamentet innan ett slutligt beslut kan fattas.

Minskad regelbörda ska underlätta för startups

Europeiska företag upplever att det finns många problem som hindrar dem från att växa inom EU. Kommissionen har därför identifierat utmaningar och kommit med en strategi hösten 2016.

EU-länderna var på mötet genomgående positiva till strategin som handlar om att få bort onödiga administrativa och rättsliga hinder, förbättra samarbetet mellan EU-länderna och stärka tillgången till finansiering.

Näringsminister Mikael Damberg representerade Sverige vid konkurrenskraftsrådet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Rådets uppföljning av mötet