Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Brett engagemang för ny funktionshinderspolitik

Publicerad

-Det är avgörande att funktionshindersperspektivet syns i all politik. När vi talar om mäns våld mot kvinnor behöver vi exempelvis lyfta att kvinnor med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för våld, sa barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon tillsammans med kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke genomförde årets första möte med Funktionshindersdelegationen.

Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke genomförde årets första möte med Funktionshindersdelegationen. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke inledde mötet med att tala på temat Politiken för demokrati och mänskliga rättigheter. Efter kultur- och demokratiministerns genomgång följde en dialog om politiken. Maria Johansson, ordförande Lika Unika, talade därefter på temat mänskliga rättigheter, funktionshinderpolitiken och intersektionalitet.

Tvärsektoriell ny funktionshinderspolitik engagerar brett i Regeringskansliet

Statsrådet Åsa Regnér redogjorde för beredningsläget för flera aktuella frågor inom funktionshinderspolitiken. Arbetet med att ta fram en ny funktionshinderspolitik är i full gång på departementet. En proposition är planerad. Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell och beredningsarbetet pågår på många enheter i hela Regeringskansliet.

Funktionshindersfrågor viktiga i departementets arbete med Agenda 2030

Åsa Regnér redogjorde för några av de internationella åtaganden som är aktuella under året. I sommar håller FN ett politiskt högnivå-forum om Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen.

– Vid det mötet redovisar Sverige hur vi arbetar med att genomföra agendan. Myndigheternas, näringslivets och civilsamhällets arbete spelar här en viktig roll. I Socialdepartementets underlag till redovisningen är funktionshindersfrågorna en viktig del, sa Åsa Regnér.

Regeringen prioriterar det fortsatta arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Socialt toppmöte i Göteborg

I Göteborg genomförs i november ett socialt toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt. Statsminister Stefan Löfven och EU kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är värdar för mötet.

Kommissionen för jämlik hälsa informerade

Under mötet presenterade professor Olle Lundberg, ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa, innehållet i kommissionens arbete och samtalade delegationens företrädare. Se Kommissionens informationsmaterial i högerspalten.